Forum

Anslagstavla för aktiviteter hos medlemmar och organisationer i samverkan

* Har er organisation ett jubiléum som vi kan uppmärksamma?
* Pågår något intressant arkiv- eller lokalhistoriskt projekt som ni vill berätta om?
* Behöver ni efterlysa arkivmaterial?
* Vill ni anslå om arrangemang eller aktivitet som kan intressera våra medlemmar?

Kontakta oss om ni har något att dela med er eller förmedla vidare till våra medlemmar   


Jubilerande medlemmar 2015

Årets jubilarer bland våra medlemmar och i våra samlingar

125-åringar

Medlem
Helsingborgs kår av Frälsningsarmén

I våra samlingar
Sällskapet upplysning och sedlighet, Åhus
Svenska Järnvägsmissionen Skåne kretsen
Hvens kår 110 av Frälsningsarmén
Bjuvs Missionsförsamling
Lunds Målaremästareförening
Hvilans Mejeriförening (Sveriges första andelsmejeri)
Hässleholms Baptistförsamlings kristliga ynglingaförening
Hässleholms Baptistförsamlings söndagsskola
Hässleholms Baptistförsamling, jungfruföreningen Arbetsbiet


100-åringar

I våra samlingar
Malmöhus läns FBU-förbund
Kristianstads läns FBU-förbund
Borås Fribaptistförsamling
Vita Bandets lokalavdelning i Osby
UL 1576 Vågbrytaren, Lerberget
UL 1539 Snöflingan av IOGT, Flyinge
Garantiföreningen Folkets Hus i Lund 1
Dalby konsumtionsförening

Samtliga föreningar är nerlagda eller som FBU-förbunden upphörda i samband med sammanslagning.

75-åringar

Medlem
Rädda Barnens lokalförening i Lund
Rädda Barnens lokalavdelning i Lund bildades på initiativ av Ellen Rydelius, Lund. Lokalavdelningen var den första avdelningen i Skåne och kom att fungera som ett distriktsförbund fram till 1946 då Malmöhus läns distriktsförbund bildades.

Simklubben Poseidon, Lund
Simklubben Poseidon grundades i Lund den 7 oktober 1940, på initiativ av dåvarande ordförande i badhusstyrelsen. Det var två år efter att staden fått en simhall på 25 m, vilken var den första i Skåne.


I våra samlingar
Malmö kvinnliga Röda-kors kår
Helsingborgs kvinnliga Röda kors kår
Hembiträdesföreningen i Lund
Sv. Musikerförbundet avd. 17 i Lund

50-åringar

Medlem
Malmö Limhamn Soroptimistklubb

I våra samlingar
EFS Kvinnogrupp i Skåne
Råå-Ramlösa MHF-avdelning
Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS) i Eslövs kommun
Skåne-FLS, Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Malmökretsens hyresgästförening i södra Skåne
Malmöhus Unglottaförbund

25-åringar

I våra samlingar
Lärarförbundets Regionala lokalavdelning i Malmöhus län
Distriktsmission Syd


För övriga medlemmar: Har ni funderat på hur ni bevarar er historia? 

Varma gratulationer från Skånes Arkivförbund!
Bild: Fotoakuten


 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login