Forum

Anslagstavla för aktiviteter hos medlemmar och organisationer i samverkan

* Har er organisation ett jubiléum som vi kan uppmärksamma?
* Pågår något intressant arkiv- eller lokalhistoriskt projekt som ni vill berätta om?
* Behöver ni efterlysa arkivmaterial?
* Vill ni anslå om arrangemang eller aktivitet som kan intressera våra medlemmar?

Kontakta oss om ni har något att dela med er eller förmedla vidare till våra medlemmar   


Medlemsforum och årsmöte lördag 18 april

Bild från Österlens museums webbplats

Årsmöte och Medlemsforum i Simrishamn 18 april

Välkomna till ett vårligt Simrishamn och till Skånes Arkivförbunds årsmöte som i år är förlagt till Österlens museum.

Lördag 18 april
Österlens Museum, Storgatan 24. Länk till karta 

Dagen inleds med Medlemsforum kl. 10.00-14.30
och följs av årsmöte kl. 15.00.

Program Medlemsforum
program Medlemsforum i pdf

kl. 10.00 Registrering och kaffe

kl. 10.20 Hälsning och introduktion till Medlemsforum

kl. 10.30 Kvinnors brev och dagböcker på Österlen.
Lena Alebo
, Museichef, Österlens museum.
Brev och dagböcker kan vara ett fascinerande material med vilka vi kan komma människor från nutid och dåtid nära in på livet. Lena Alebo berättar om detta med nedslag i kvinnors liv på Österlen.     

kl. 11.15 Medicinhistoriska museet i Lunds boksamling.
Gunnar Broberg, Professor em. Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet.
Boksamlingen har under året deponerats hos Skånes Arkivförbund av Region Skåne och stora delar finns nu sökbara i biblioteksdatabasen Libris. Gunnar Broberg berättar om boksamlingens historia och ger exempel på några av dess pärlor.  

kl. 11.45 Aktuellt från Skånes Arkivförbund
    
kl. 12.00 Lunch

kl. 13.00 Om Skånes Hembygdsförbunds App Tidsmaskinen.
Veronica Jeppsson, Museipedagog vid Österlens museum, berättar om Tidsmaskinen och tar oss med ut på stadsrundan Medeltida Simrishamn (Bild från Simrishamns kommuns webbplats)

kl. 14.00 Paus och möjlighet att på egen hand titta på museets utställningar    

kl. 14.30 Återsamling och fika 

kl. 15.00 Årsmöte
Dagordning enligt stadgar

Årsmöteshandlingar i pdf 
Dagordning i pdf

Var medlemsorganisation eller institution representeras av ett ombud på årsmötet.

Anmälan av ombud och deltagande görs till arkivförbundets kansli senast 10 april.

Medlemsforum är även öppet för icke medlemmar dock mot deltagaravgift 250 kr/person. Ingen avgift för medlemmar. Anmälan är bindande.
Kontakta kansliet för anmälan


Till ett välbesökt och givande möte hälsar
Skånes Arkivförbund, styrelsen

Lars Bergwall
ordförande


Nätverksträff arkivföreningar i Skåne 28 april
Inbjudan till nätverksträff för arkivföreningar som är medlemmar i Skånes Arkivförbund.

Tisdag 28 april kl. 12.00-16.00
Hässleholms Folkrörelsearkiv, Drottninggatan 2, Hässleholm

Tack till alla i nätverket som hade möjlighet att delta i Skånes Arkivförbunds nätverksträff i Kristianstad 12 december – ett initiativ att samla arkivföreningarna i Skåne för ett eget forum.

Vi samlas hos Hässleholms Folkrörelsearkiv på Drottninggatan kl. 12.00 och utgår sedan därifrån för en gemensam lunch som Skånes Arkivförbund bjuder på.  Träffen avslutas ca kl. 16.00-16.30.

För bokning av lunch behöver vi anmälan senast onsdag 22 april.
Kontakta kansliet för mer information.


Jubilerande medlemmar 2015

Årets jubilarer bland våra medlemmar och i våra samlingar

125-åringar

Medlem
Helsingborgs kår av Frälsningsarmén

I våra samlingar
Sällskapet upplysning och sedlighet, Åhus
Svenska Järnvägsmissionen Skåne kretsen
Hvens kår 110 av Frälsningsarmén
Bjuvs Missionsförsamling
Lunds Målaremästareförening
Hvilans Mejeriförening (Sveriges första andelsmejeri)
Hässleholms Baptistförsamlings kristliga ynglingaförening
Hässleholms Baptistförsamlings söndagsskola
Hässleholms Baptistförsamling, jungfruföreningen Arbetsbiet


100-åringar

I våra samlingar
Malmöhus läns FBU-förbund
Kristianstads läns FBU-förbund
Borås Fribaptistförsamling
Vita Bandets lokalavdelning i Osby
UL 1576 Vågbrytaren, Lerberget
UL 1539 Snöflingan av IOGT, Flyinge
Garantiföreningen Folkets Hus i Lund 1
Dalby konsumtionsförening

Samtliga föreningar är nerlagda eller som FBU-förbunden upphörda i samband med sammanslagning.

75-åringar

Medlem
Rädda Barnens lokalförening i Lund
Rädda Barnens lokalavdelning i Lund bildades på initiativ av Ellen Rydelius, Lund. Lokalavdelningen var den första avdelningen i Skåne och kom att fungera som ett distriktsförbund fram till 1946 då Malmöhus läns distriktsförbund bildades.

Simklubben Poseidon, Lund
Simklubben Poseidon grundades i Lund den 7 oktober 1940, på initiativ av dåvarande ordförande i badhusstyrelsen. Det var två år efter att staden fått en simhall på 25 m, vilken var den första i Skåne.


I våra samlingar
Malmö kvinnliga Röda-kors kår
Helsingborgs kvinnliga Röda kors kår
Hembiträdesföreningen i Lund
Sv. Musikerförbundet avd. 17 i Lund

50-åringar

Medlem
Malmö Limhamn Soroptimistklubb

I våra samlingar
EFS Kvinnogrupp i Skåne
Råå-Ramlösa MHF-avdelning
Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS) i Eslövs kommun
Skåne-FLS, Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Malmökretsens hyresgästförening i södra Skåne
Malmöhus Unglottaförbund

25-åringar

I våra samlingar
Lärarförbundets Regionala lokalavdelning i Malmöhus län
Distriktsmission Syd


För övriga medlemmar: Har ni funderat på hur ni bevarar er historia? 

Varma gratulationer från Skånes Arkivförbund!
Bild: Fotoakuten


 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login