Forum

Anslagstavla för aktiviteter hos medlemmar och organisationer i samverkan

* Har er organisation ett jubiléum som vi kan uppmärksamma?
* Pågår något intressant arkiv- eller lokalhistoriskt projekt som ni vill berätta om?
* Behöver ni efterlysa arkivmaterial?
* Vill ni anslå om arrangemang eller aktivitet som kan intressera våra medlemmar?

Kontakta oss om ni har något att dela med er eller förmedla vidare till våra medlemmar   


Jubilerande medlemmar 2014

Jubilarer bland medlemmar som har samlingar hos oss.

75 år

Skånes Orienteringsförbund

50 år
Svenska Arabhästföreningen
SPF Skånedistriktet

För övriga medlemmar: Har ni funderat på hur ni bevarar er historia? 

Varma gratulationer från Skånes Arkivförbund!
Bild: FotoakutenAktuellt: Kulturarvslyftet

Statliga medel till insatser för kunskapsuppbyggnad, vård och tillgängiggörande av kulturarv 2012-2014

Från faktablad budgetpropositionen 2012:

Det finns ett stort behov av att bygga upp kunskap om, vårda och göra kulturarvetoch kulturmiljön tillgänglig. En ny arbetsmarknadssatsning, Kulturarvslyftet,genomförs därför under åren 2012–2014. Det är ett nytt stöd som ger möjligheter för aktörer inom kulturarvsområdet att anställa arbetsledare.

Stödet ska kunna fördelas såväl till regionala och kommunala kulturinstitutioner som till statliga institutioner och andra aktörer som bedriver verksamhet inom eller med anknytning till kulturarvsområdet, till exempel ideella föreningar. Stödet ska gå till insatser för kunskapsuppbyggnad, vård och tillgängliggörande. Det kan till exempel handla om att digitalisera samlingar och arkivmaterial eller om att restaurera kulturmiljöer.

Länk till regeringens faktablad  

Länk till Riksantikvarieämbetets information om Kulturarvslyftet 2012-2014


 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login