Forum

FORUM - Mötesplats för medlemmar, forskare och studenter samt övriga intresserade

Pågår intressant forskning i folkrörelsehistoria eller med koppling till föreningar och organisationer?

Finns det forskningsresultat att ta del av eller efterlyses källor eller information? 

Vill ni anslå aktuella program och aktiviteter som kan intressera lokalhistoriskt intresserade?

Är det möjligt att sprida information om studentarbeten som gjorts på källmaterial från arkivförbundet eller på någon av arkivets medlemmars samlingar?

Har er organisation jubileum?

På arkivförbundets olika forum finns stora möjligheter att sprida och ta del av information och frågeställningar med koppling till arkivets och dess arkivmedlemmars verksamhet.   

 
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login