Medlemmar - arkivföreningar

Nedan presenteras en lista över föreningsarkiv som är medlemmar hos Skånes Arkivförbund. 

De föreningar som har egen webbplats är länkade.

Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg 
Arbetarrörelsens arkiv i Örklelljunga
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö
Folkrörelsearkivet i Helsingborg
Folkrörelsearkivet i Hässleholm 
Folkrörelsearkivet i Kristianstad
Folkrörelsearkivet i Ängelholm
Helsingborgs Idrottsmuseum/Idrottsarkivet  
Idrottsmuseet i Malmö
Skånes Näringslivsarkiv  

Bli medlem
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login