Nya leveranser och nyförtecknade arkiv hos Skånes Arkivförbund


Nyligen inkommit till våra samlingar 

Det är hög frekvens på våra leveranser och varje gång våra samlingar utökas ökar också mängden bevarad lokalhistoria och gemensamt kulturarv för framtiden. Inga lagar tvingar föreningslivets aktörer att vårda och säkra bevarandet av sin historia. Vi är därför mycket tacksamma för detta engagemang och det intresse som leder till att arkiven från föreningslivet på frivillig väg får ett tryggt bevarande och kan tillgängliggöras för forskning och allmänhet.

Skivomslag från Nevis Gymnastikförening


Några av våra senaste leveranser:

•    Författarcentrum Syd
•    Skånes FN-distrikt
•    Hässleholm dövas förening
•    Svenska Lantliga Ryttarföreningens Centralförbund
•    Föreningen Skånes Soldathem
•    Nevis Gymnastikförening
•    IOGT-NTO i Trelleborg, Föreningen 5607 Sydkusten


Skivomslag från Nevis Gymnastikförening 


  

Nyligen ordnat och förtecknat i våra samlingar

Vi bevarar arkiven för att de ska användas. Arbetet med att ordna och förteckna våra samlingar är ett viktigt led för att underlätta tillgängligheten till arkiven. Genom arkivförteckningen får du en systematisk beskrivning av arkivets innehåll och en överblick över vilka handlingar som ingår. Våra arkivförteckningar finner du i dag i forskarsalen på Arkivcentrum Syd. 


Några av våra nyligen ordnade och förtecknade arkiv:

•    Dövas idrottsklubb Crian
•    Huaröds Röda Korskrets
•    Sveriges Trädgårdsarbetareförbund avd. 33 i Lund
•    De organiserade arbetslösas förening i Helsingborg
•    Logen 435 Venus av IOGT i Tomelilla
•    Båstads Journalistförening 


Flygblad från De organiserade arbetslösas förening i Helsingborg. 
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login