Sökvägar till våra arkiv

Arkivförbundets samlingar är sökbara via den Nationella Arkivdatabasen (NAD).  I databasen finns uppgifter om över 100 000 arkiv från ett stort antal institutioner runt om i Sverige. För institutioner utanför Riksarkivet och Landsarkiven ges uppgifter om arkivbildarens namn och verksamhetstid, arkivets omfång i tid och volym samt i vissa fall en historik.

Våra samlingar är också sökbara genom våra arkivbildareregister som finns upplagda på vår webbplats dels efter olika föreningskategorier dels efter föreningens geografiska hemvist. I dessa register får du uppgift om arkivets förteckningsstatus och dess omfång i tid och volym. 

Skåneregistret innehåller uppgifter om arkiven från föreningar, företag och privatpersoner som finns bevarade hos olika arkivinstitutioner runt om i Skåne. Databasen möjliggör sökningar och sammanställningar utifrån en mängd olika kriterier.

Till varje arkiv upprättas en arkivförteckning, det är en innehållsförteckning och ett sökinstrument till de handlingar som ingår i arkivet. Våra arkivförteckningar finns tillgängliga i vår forskarsal på Arkivcentrum Syd.

Det är genom ett besök hos oss som du kan få en fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login