Sökvägar till våra arkiv

Arkivförbundets samlingar är sökbara via den Nationella Arkivdatabasen (NAD).  Databasen erbjuder ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. Ett flertal arkivinstitutioner däribland Skånes Arkivförbund publicerar också sina arkivförteckningar i NAD. Arkivförteckningen är en innehållsförteckning och ett sökinstrument till de handlingar som ingår i de olika arkiven..

Våra samlingar är också sökbara genom våra arkivbildareregister som finns upplagda på vår webbplats dels efter olika föreningskategorier dels efter föreningens geografiska hemvist. I dessa register får du uppgift om arkivets förteckningsstatus och dess omfång i tid och volym. 

Skåneregistret innehåller uppgifter om arkiven från föreningar, företag och privatpersoner som finns bevarade hos olika arkivinstitutioner runt om i Skåne. Databasen möjliggör sökningar och sammanställningar utifrån en mängd olika kriterier.


Det är framförallt genom ett besök hos oss som du kan få en fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login