Skylt vägarbete

Denna del i webbplatsen omarbetas under sommaren. Beräknas vara färdig i slutet av augusti 2018.

 

Till webbläromedlet Folk i rörelse!  

Nationellt webbläromedel från förenings- och folkrörelsearkiven: Folk i rörelse!

Folk i rörelse är en lärresurs på nätet som speglar den svenska historien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ur ett folkrörelseperspektiv.

Här finns arkivdokument från föreningsarkiv i hela landet, särskilt utvalda för att kunna komplettera undervisningen i bl a historia, främst på gymnasiet.

Länk till www.folkirorelse.se

 

 

Du kan också göra ett studiebesök på arkivet som fungerar som en introduktion till Folk i rörelse!  

Kontakta oss för bokning av studiebesök 

 

Länk till webbläromedlet Självklart, eller?

Webbläromedel: Självklart, eller? Röster från förr om demokrati

Arkivhandlingarna ger inga direkta svar - men använd dem, låt dem möta dina tankar, låt dem hjälpa dig reflektera och ta ställning! På det sättet tror vi att din förståelse för demokrati blir bättre - vad tror du?

* Demokrati - vad är det?
* Vilka aspekter består demokrati av?
* Är alla för demokrati?
* Är demokrati en självklarhet?
* Vad betyder demokrati för dig?

Dessa och många andra frågor väcks i arkivets webbläromedel: Självklart, eller? Röster från förr om demokrati  

Kontakta oss gärna om ni har synpunkter på materialet

 

till webbläromedlet Resande och växter i Linnés anda

Webbläromedel: Resande och växter i arkiven - historiska avtryck i Linnés anda

2007 firades Linnés 300-årsjubileum. Det var genom resandet som Linné mötte växterna - något vi på arkivet tagit fasta på! Här visas några exempel ur arkiven som anknyter till Linnés gärning för er Åk. 1-6-pedagoger!

Klicka på länken till webbläromedlet Resande och växter i arkiven för exempel på respass, gästgiveridagböcker, teckningar av vagnar och annat från sent 1700-tal och 1800-tal!  Vill du se exempel på vad människor förr trodde om olika växter, eller kanske få en smygtitt i Gustaf VI Adolfs herbarium från 1890-talet? Gå gärna vidare till vårt webbläromedel och låt dig inspireras! 

Har ni synpunkter på materialet? Kontakta oss gärna!  

OBS! Webbläromedlet uppdateras inte varför en del länkar inte fungerar. Med i materialet finns också en inbjudan som upprättades under jubiléumsåret 2007 till en minnesinsamling om ungdomars syn på sitt eget resande idag. Inbjudan gäller fortfarande och kan användas som inspiration i undervisningen då arkivet bjuder in elever att skapa framtidens arkivhandlingar, morgondagens historia!

Kontakta oss om ni vill låta eleverna bidra till arkivets minnessamling kring resande idag.