Information riktad särskilt till lärare och andra pedagoger

Utbudsträffar och fortbilding

Skånes Arkivförbund kan erbjuda lärare och andra pedagoger utbudsträffar och fortbildning. Innehåll kan anpassas efter behov.

Exempel på fortbildning:
I arkiven finns det liv!
Hur kan man som pedagog använda sig av arkiv och arkivmaterial i sin undervisning?
Fortbildningen är utarbetad efter den nya läroplanen från 2011 och tar i sitt ursprungsutförande ca. två timmar.

Kontakta oss 


Möjlighet att boka aktiviteter och temamaterial

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser så som arkivväskor, temavisningar och digitala läromedel för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen. Vi anpassar den skolpedagogiska verksamheten efter elevernas ålder - från lågstadiet till gymnasiet, Komvux och äldreomsorg - och efter önskemål och behov.

Skånes Arkivförbunds låneregler för arkivväskor och mappar 


Avgifter

    Skolbarn/ungdomar                  
    Visningar och studiebesök           vardagar dagtid          kostnadsfritt
    Lektioner i arkivförbundets lokaler   

 vardagar dagtid

 kostnadsfritt

    Extern temaverksamhet eller skolbesök 

 vardagar dagtid

400 kr/h

     
    Lärare och andra pedagoger     
    Utbudsträff arrangerad av arkivförbundet 

 vardagar

 kostnadsfritt

    Fortbildning/kurs   

 avgift


Kostnader för resor och eventuellt material tillkommer.


Samarbetspartner i studie- och utvecklingsprojekt

Vi hjälper gärna till med planering och genomförande av arkivprojekt, vägleder er till källorna och kan även ta fram studiepaket.

Kontakta vår arkivpedagog 


Återkoppling och verksamhetsutveckling

Vi är måna om att utveckla och förbättra vår verksamhet och därför är vi intresserade av era åsikter, erfarenheter och önskemål. Det kan röra sig om allt från att kritiskt granska våra program- och temapaket till att medverka och utveckla nya webbaserade läromedel.

Kontakta gärna vår arkivpedagog om ni har idéer som ni vill prova eller genomföra 


Öppettider och kontakt

Skånes Arkivförbund har öppet för pedagogisk verksamhet helgfria vardagar kl. 08.00-16.00. 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login