Till webbläromedlet Folk i rörelse!  

Nationellt webbläromedel från förenings- och folkrörelsearkiven: Folk i rörelse!

Folk i rörelse är en lärresurs på nätet som speglar den svenska historien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ur ett folkrörelseperspektiv.

Här finns arkivdokument från föreningsarkiv i hela landet, särskilt utvalda för att kunna komplettera undervisningen i bl a historia, främst på gymnasiet.

Länk till www.folkirorelse.se

 

Du kan också göra ett studiebesök på arkivet som fungerar som en introduktion till Folk i rörelse!  

Kontakta oss för bokning av studiebesök 

 

Länk till webbläromedlet Självklart, eller?

Webbläromedel: Självklart, eller? Röster från förr om demokrati

Arkivhandlingarna ger inga direkta svar - men använd dem, låt dem möta dina tankar, låt dem hjälpa dig reflektera och ta ställning! På det sättet tror vi att din förståelse för demokrati blir bättre - vad tror du?

* Demokrati - vad är det?
* Vilka aspekter består demokrati av?
* Är alla för demokrati?
* Är demokrati en självklarhet?
* Vad betyder demokrati för dig?

Dessa och många andra frågor väcks i arkivets webbläromedel: Självklart, eller? Röster från förr om demokrati  

Kontakta oss gärna om ni har synpunkter på materialet

 

till webbläromedlet Resande och växter i Linnés anda

Webbläromedel: Resande och växter i arkiven - historiska avtryck i Linnés anda

2007 firades Linnés 300-årsjubileum. Det var genom resandet som Linné mötte växterna - något vi på arkivet tagit fasta på! Här visas några exempel ur arkiven som anknyter till Linnés gärning för er Åk. 1-6-pedagoger!

Klicka på länken till webbläromedlet Resande och växter i arkiven för exempel på respass, gästgiveridagböcker, teckningar av vagnar och annat från sent 1700-tal och 1800-tal!  Vill du se exempel på vad människor förr trodde om olika växter, eller kanske få en smygtitt i Gustaf VI Adolfs herbarium från 1890-talet? Gå gärna vidare till vårt webbläromedel och låt dig inspireras! 

Har ni synpunkter på materialet? Kontakta oss gärna!  

OBS! Webbläromedlet uppdateras inte varför en del länkar inte fungerar. Med i materialet finns också en inbjudan som upprättades under jubiléumsåret 2007 till en minnesinsamling om ungdomars syn på sitt eget resande idag. Inbjudan gäller fortfarande och kan användas som inspiration i undervisningen då arkivet bjuder in elever att skapa framtidens arkivhandlingar, morgondagens historia!

Kontakta oss om ni vill låta eleverna bidra till arkivets minnessamling kring resande idag.
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login