Kurser och föredragKurser grundutbudOrdning och Reda i föreningens dokument
- grundkurs
Primär målgrupp: Föreningar och enskilda organisationer
Beskrivning: Vi går igenom hur du på bästa sätt tar hand om föreningens handlingar och dokument. Du får råd om förvaring och förvaringsmedel samt tips om lämplig litteratur för ytterligare fördjupning.
Kursen tar c:a 2,5 h

Ordning och Reda i föreningens dokument - fortsättningskurs
Primär målgrupp: Föreningar och enskilda organisationer
Besrkivning: Kursen följer grundkursen med fördjupning i frågor rörande organisationens arkivvård. Det ges också tillfälle till praktiska övningar för ordnande av organisationsarkiv.
Kursen tar c:a 2,5 h

Ordning och Reda i ditt privatarkiv
Primär målgrupp: Privatpersoner
Beskrivning:
Vi går igenom hur du på bästa sätt tar hand om ditt personarkiv. Du får råd om förvaring och förvaringsmedel samt tips om lämplig litteratur för ytterligare fördjupning.
Kursen tar c:a 2,5 h

Ordna och förteckna enskilda arkiv - en introduktion
Primär målgrupp: Arkivföreningar, hembygdsföreningar och lokalhistoriska organisationer med egna arkivsamlingar.
Beskrivning: Vi går igenom grundläggande teorier och metoder för ordning- och förteckning av enskilda arkiv. Kursen innehåller också praktiska övningar där deltagarna får pröva strukturering och förteckningsarbete av enskilda arkivsamlingar.   
Kursen tar c:a 4 h

Verksamhetsutveckling: Arkivbildnings- och dokumenthanteringsplaner
Målgrupp: Föreningar och enskilda organisationer
Beskrivning: En introduktion till arbete med upprättande av arkivbildnings- och dokumenthanteringsplan för en organisation. Vi ger råd om vad man bör tänka på i arbetet och förslag på rutiner, bevaring och förvaring samt tips på lämplig litteratur för ytterligare fördjupning.
Kursen tar c:a 2,5 h

Skriv din förenings historia
Målgrupp: Föreningar, enskilda organisationer och lokalhistoriskt intresserade.
Beskrivning: Inspiritationskurs för historieskrivning av en organisations verksamhet över tid.
Kursen kan också utgöra en grund för en studiecirkel där målsättningen är att skriva sin förenings eller organisations historia.

Arkivet kan också erbjuda verksamhetsförlagd utbildning anpassad specifikt efter din förening eller organisations behov och önskemål.

Kontakta oss


FöredragsverksamhetArkivet kan erbjuda föredragsverksamhet på kompetensområden som:
* arkivbildning och dokumenthantering
* enskilda arkiv utifrån organisation och lokalhistoriskt perspektiv
* förmedling och arkivpedagogik
* samverkan arkiv, bibliotek och museer (ABM)
* strategisk planering och arkivverksamhet
* regional enskild arkivverksamhet och samverkansmodellen

Kontakta oss


Avgifter för kurser och föredragsverksamhet

Arkivförbundets policy är att avgifter för kurser och föredrag subventioneras för arkivförbundets medlemmar. 

Kontakta oss om avgift för kurs eller föredrag
 
 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login