Medlemsservice och medlemsförmåner

 

Kurser och utbildning


Vår policy är att avgifter för kurser och utbildning ska subventioneras för arkivförbundets medlemmar.

Bli medlem

För arkivförbundets utbud av kurser och utbildning se under flik till vänster.

Om din organisation har särskilda behov eller önskemål om kurs eller utbildning kontakta oss gärna! 


Arkivvårdsmaterial för arkivets medlemmar

Som medlem hos oss finns det möjlighet att förmånligt beställa arkivvårdsmaterial i udda antal och i mindre volymer. 

Medlemspriser för arkivvårdsmaterial (pdf)  (uppdaterad 2016-03-02)

Kontakta oss för beställning av arkivvårdsmaterial


Arkivutredning och upprättande av dokumenthanteringsplaner

Arkivförbundet är en resurs som din organisation kan ta till för utredning, planering och upprättande av policy för organisationens arkiv- och dokumenthantering.

Arkivet är också en resurs som kan anlitas om din organisation behöver praktisk hjälp vid dokomentation och ordnande av ert arkiv.

Avgift vid utredningar och förteckningsuppdrag
Externa tjänster i form av utredningar, ordnings- och förteckningsarbete, upprättande av dokumenthanteringsplaner etc utfärdar arkivförbundet en timdebitering enligt schablon: 400 kr/h.
Ersättning för resor samt kostnad för material tillkommer. Vid större arbeten ges offert. 


Lokaler för möten och konferensverksamhet

Som medlemsorganisation finns möjlighet att boka lokal för möten och seminarier på arkivet.
 
Kontakta oss för mer information.


Tag också del av vårt Medlemsforum för aktuell information för och från medlemmar! 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login