Välkommen att ta del av vårt utbud av tjänster!

Är du intresserad att komma till oss för studiebesök eller lyssna på föredrag för att du är nyfiken på vad som finns bevarat i arkiven från Skånes rika föreningsliv och vill ta del av berättelser om människors engagemang och enskilda organisationers förflutna?

Vill din organisation ha utbildning i hur ni bättre kan strukturera och bevara ert arkiv? 

Behöver du bättre kunskap om bevarande och hantering av foto och avbildningar i lokalhistoriska samlingar?

Är du medlemsorganisation och behöver arkivvårdsmaterial eller råd om lämplig förvaring av arkivhandlingar?

Söker du någon av arkivets publikationer eller rapporter?

Letar du efter information om enskilda arkivorganisationer i landet eller vill hitta länkar till någon historisk intresseorganisation? 

Under respektive flik till vänster finner ni information om arkivets tjänster och erbjudanden.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller önskemål! 


Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login