Bildkollage

De regionala enskilda arkivens gemensamma skolresurs - Folk i rörelse

Folk i rörelse är en lärresurs på nätet som speglar den svenska historien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ur ett folkrörelseperspektiv.

Här finns arkivdokument från föreningsarkiv i hela landet, särskilt utvalda för att kunna komplettera undervisningen i bl a historia, främst på gymnasiet.

Länk till webbplatsen Folk i rörelse   

Bild på förstasida Folk i rörelse