imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Ur samlingarna - mars

Handlingar från arkivet från föreingen Kvinnohusgruppen i MalmöPå FN:s lista Förenta nationernas internationella dagar är 8 mars tillägnad internationella kvinnodagen. Med detta i åtanke kommer månadens dokument i mars att handla om Kvinnohusgruppen i Malmö, ett litet arkiv som skänktes till Skånes Arkivförbund 1998.

Läs mer om Kvinnohusgruppen i Malmö

 

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Månadens bild februari: Ung scout på tivoli. uå. Fotograf: Kjell-Erik Nilsson, K.G. Press-Foto, Eslöv

22 februari är det Alla scouters dag - World Thinking Day

Bild: Ung scout på tivoli. uå. Fotograf: Kjell-Erik Nilsson, K.G. Press-Foto, Eslöv. Ur: Eslövs scoutkårs arkiv.

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.00-15.00

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss