imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Ur samlingarna - maj

Artikel: Vidrigt väder gav en osäker fågelräkning. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 29 december 1987På arkivets parkering märks och hörs att fåglarna byggt bon och lagt sina ägg. Vi ber besökare vara uppmärksamma för eventuella tjuriga fågelföräldrar på platsen.

I våra samlingar finns bevarade arkiv från en rad olika djur och naturorganisationer. En av dem är Skånes Ornitologiska Förening som bland annat skapade förutsättningar för etableringen av Fågelstationen ute på Falsterbonäset.

Läs mer om arkivet från Skånes Ornitologiska förening

 

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Poskpyntad dukning på Folkets hus av Konsum i Lund. 1955. Fotograf: Hagblom-Foto i Lund.

Bild: Påskpyntad dukning på Folkets hus av Konsum, kooperationen, i Lund. 1955. Fotograf: Hagblom-Foto i Lund. Ur: Arbetarrörelsens Arkiv i Lundabygdens fotosamling.

 

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.00-15.00

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss