Våra arkiv

Lämna arkiv


Förvara och bevara arkivhandlingar hos oss!

 
Mer information om att lämna arkiv


Bli medlem


IOGT-NTO 358 Snapphanen i Osby och Västra Göinge Hembygdsförening hälsas välkomna som nya medlemmar!

Er organisation kan också bli medlem hos oss!


Mer information om att bli medlemMånadens bild ur bildsamlingen - mars 


Foto: "Dämmet vi vill rädda". Kävlingeå, vid Lilla Harrie Valskvarn, Krutmöllan 1982.
Ur: Aktion Skånemiljös arkiv Fotograf okänd.


För skola

Folk i rörelse är en lärresurs på nätet som speglar den svenska historien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ur ett folkrörelseperspektiv.

Här finns arkivdokument från föreningsarkiv i hela landet, särskilt utvalda för att kunna komplettera undervisningen i bl a historia, främst på gymnasiet.  

Länk till www.folkirorelse.se

 

Du kan också göra ett studiebesök på arkivet som fungerar som en introduktion till Folk i rörelse!

Mer information om arkivförbundets skolservice Varför bevara arkiv?

Praktiskt!

Utan ett välordnat arkiv har föreningen svårt att överblicka den löpande verksamheten. Ett välskött arkiv med fasta rutiner gör att det går lättare och snabbare att hitta information, vilket sparar arbetstid, plats och därmed resurser.

Juridiskt och ekonomiskt!

Arkivet är föreningens minne och värdefullt för frågor som rör det egna rättsintresset. Utan en bra ordning riskerar man att göra om saker gång på gång vilket är resursslöseri som kostar pengar. 

Historiskt!

Det är viktigt att verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt så att de som vill forska i föreningens historia - anställda, medlemmar, forskare - med hjälp av arkivet kan få en så rättvis bild som möjligt av verksamheten och av de människor som format den.Arkivens Dag

Arkivens dag 2015

Lördag 14 november

Tema är gemensamt för hela Norden "Gränslöst"

Mer information om Arkivens dag och om program och aktiviteter i Skåne


Forskarservice

Arkivcentrum Syd

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal
 
Adress: Porfyrvägen 20, Lund

Öppettider

Måndag-fredag kl. 09.00-16.00
Sista framtagning kl. 15.00

Lördagar kl. 09.00-13.00
Endast förbeställning av handlingar
Kontakta oss 
 Foton och teckningar på webbplatsen: Skånes Arkivförbund om inget annat anges.

Porfyrvägen 19, 224 78 LUND
tel: 046-19 59 60    fax: 010-476 82 23
e-post:info@skanearkiv.se
Ansvarig utgivare: Skånes Arkivförbund

Login