imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Ur samlingarna - januari

Tidningsklipp om föreningens bildande. Tidningen Arbetet 17 december 1983. I våra samlingar finns flera olika arkiv relaterade till freds- och försvarsorganisationer, däribland skånska FN-föreningar som är politiskt och religiöst obundna föreningar som verkar som en del av det Svenska FN-förbundet. En av dessa är Eslövs FN-förening.

Läs mer om vad som finns bevarat i arkivet från Eslövs FN-förening.

Tidningsklipp: Artikel om föreningens bildande. Tidningen Arbetet 17 december 1983. Ur: Eslövs FN-förenings arkiv.

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Tomtebesök hos Frälsningsarmen i Kristianstad uå.
Bild: Julfirande. Uå. Fotograf okänd. Ur: Kristianstads kår av Frälsningsarméns arkiv.

28 december 1882 håller Frälsningsarmén sitt första möte i Sverige.

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.00-15.00

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss