imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Arkivens dag lördag 11 november

Årets nationella tema för Arkivens dag är "Synd och Skam"

Arkivens dags loggaSkånes Arkivförbund är själva med i två arrangemang, i Kristianstad och i Lund
Länk till samarrangemang på Regionmuseet och på stadsbiblioteket i Kristianstad
Länk till samarrangemang på
Arkivcentrum Syd i Lund

Här finns mer information om årets arrangemang av Arkivens dag i Skåne

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Skridskobanan på Lunds Idrottsplats år 1900 Fotograf: "L.J." 1900. Ur: Lunds Idrottsföreningars arkiv

December:
Lunds Idrottsplats i vinterskrud år 1900

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Tisdag-torsdag kl. 10.00-15.00

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand tisdag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss