Barnen vid havet
"Barnen vid havet". Troligen 1950-tal. Fotograf okänd.  Ur: Hyresgästföreningens arkiv.

Använd arkiv i undervisningen och gör historien mer levande!

Arkivens dokument väcker nyfikenhet och lockar till funderingar om förr och nu, likheter och skillnader. Arkiv speglar fakta och berättelser om människor samt företeelser och händelser som varit. Arkivdokument ger en unik närhet till historien.

Dokumenten kan användas i nästan all undervisning, för elever i alla åldrar. De kan användas i temaarbeten, projekt om den egna närmiljön, i skrivprojekt, för dramatiseringar eller utställningar och en massa annat.  Arkivhandlingar kan även användas som utgångspunkt för källkritiska diskussioner eller för att titta närmare på lokalsamhället.

Arkivhandlingar kan användas på många sätt i skolans värld. Vi hjälper gärna till med planering och genomförande av arkivprojekt, vägleder er till källorna och kan även ta fram studiepaket.