Bild: Pergamentpapper med texten: Arkiv - slumrande röster levande kulturhistoria. Av Christel Palmqvist

Bevara din historia!

Är du intresserad att komma till oss för studiebesök eller lyssna på föredrag för att du är nyfiken på vad som finns bevarat i arkiven från Skånes rika föreningsliv och vill ta del av berättelser om människors engagemang och enskilda organisationers förflutna?

Vill din organisation ha utbildning i hur ni bättre kan strukturera och bevara ert arkiv? 

Behöver du bättre kunskap om bevarande och hantering av foto och avbildningar i lokalhistoriska samlingar? 

Är du pedagog och är nyfiken på vårt programutbud för skola eller omsorg?

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller önskemål!