imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Ur samlingarna

Bevarade arkivhadnlingar från Gylsboda idrottsföreningVarje förening har en historia. Den kan utläsas ur protokoll, räkenskaper och andra kvarlämnade dokument. Men ibland har vi turen att även hitta medlemmarnas egna nedtecknade berättelser bland handlingarna. Så var fallet med Gylsboda IF, en idrottsklubb startad av uttråkade ungdomar i norra Skåne vid 1920-talets slut.

Varje förening har en historia – och den är värd att bevara!

Läs Sven Bengtssons berättelse om idrottsföreningen i Gylsboda

Bild: Bevarade handlingar från Gylsboda Idrottsförening  

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Foto från Scoutkåren Pilen, Malmö. Uå, fotograf okänd.

Idag ska vi hålla socialt avstånd.
Men, vi kan ändå umgås med hänsyn och passa på att njuta av friluftsliv i Skåne.

Bilden är hämtad ur Scoutkåren Pilen i Malmös arkiv. Fotograf okänd.

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.30-12.00

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss