imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen

Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris
bibliotekskod: sark

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Lite om vad som händer under hösten

19 oktober - Grundkurs (digital): Ordning och reda i föreningen handlingar.
24 oktober - Skånes Arkivförbunds styrelse har möte.
26 oktober - Seminarium (digitalt): Ordning och reda i ditt personarkiv.
Vecka 44 - Höstlovsprogram
November - Fakturor på årets hyllavgifter skickas ut.
11 november - Arkivens dag. Skånes Arkivförbund är på biblioteket i Dalby och på Arkivcentrum Syd.
30 november - Extrainsatt grundkurs (digital): Ordning och reda i föreningens handlingar.
5 december - Skånes Arkivförbunds styrelse har möte.
6 december - Onsdagscafé: Skånes Arkivförbund 30 år!

För mer information om höstens program och aktiviteter se under fliken Aktiviteter och program

Skånes Arkivförbund på Facebook

Nytt ur samlingarna var månad

Beskuren bild från framsida på utställningskatalog som finns bevarad i Lunds Kaninförenings arkiv
Utställningskatalog. Ur Lunds Kaninförenings arkiv. Bilden är beskuren.

Ur samlingarna:
Lunds Kaninförening.
Länk till Ur samlingarna

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Forskarbesök ska förbokas.

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Tisdag-torsdag kl. 9.30-12.00 och 13.00-15.00.
Måndagar och fredagar stäng.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Arkivleveranser ska förbokas
Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand tisdag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss