imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Anpassning Covid 19

Med anledning av pågående coronapandemi vill Skånes Arkivförbund inte utsätta någon för onödig risk eller bidra till ökad smittspridning.

Rutiner från 1 september
  • Arkivets kansli tar emot förbokade besök
    Besök av grupper beror på gruppernas storlek och tillgång till lämplig lokal. Kontakta kansliet för bokning.
  • Arkivet tar emot förbokade arkivleveranser.
    För arkivleverans kontaktas kansliet för bokning av tid. Önskemål är att arkivleverans görs av en till två personer.
  • Arkivets personal kan göra externa besök
    Externa besök kan göras av arkivets personal om restriktioner följs.

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Skånes Turisttrafikförbund visas Skissernas museum. 1955. Torsten Andrees fotosamling.
Skånes Turisttrafikförbund visas Skissernas museum (1955). Torsten Andées fotosamling.

Det är tid för konst även denna konstiga tid. Påsken infaller tidigt i år och likaså konstrundan i Skåne, om än i anpassad form.

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Forskarbesök ska förbokas.

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.30-12.00 och 13.00-15.00.
Fredagar stäng.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Arkivleveranser ska förbokas
Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss