imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Anpassning Covid 19

Med anledning av pågående coronapandemi vill Skånes Arkivförbund inte utsätta någon för onödig risk eller bidra till ökad smittspridning.

Ändrade rutiner fram till 30 augusti
  • Arkivets kansli är stängt för fysiska besök.
    Medlems- och forskarförfrågningar tas emot och hanteras via telefon och e-post.
  • Arkivet tar nu emot förbokade arkivleveranser.
    För arkivleverans kontaktas kansliet för bokning av tid. Önskemål är att arkivleverans görs av en person.
  • Arkivets personal gör inte besök hos medlemmar och inte heller hos skol- eller studentgrupper.

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Skånes Turisttrafikförbund visas Skissernas museum. 1955. Torsten Andrees fotosamling.
Skånes Turisttrafikförbund visas Skissernas museum (1955). Torsten Andées fotosamling.

Det är tid för konst även denna konstiga tid. Påsken infaller tidigt i år och likaså konstrundan i Skåne, om än i anpassad form.

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.30-12.00

Just nu är arkivet stängt för fysiska forskarbesök med anledning av rådande pandemi.

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Just nu är arkivet stängt för fysiska besök med anledning av rådande pandemi.

Läs mer om att lämna arkiv hos oss