imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Arkivens dag 13 november

Arkivens dag2:a lördagen i november är det åter dags för årets Arkivens dag.

Det nationella temat är i år Röster i arkiven.

Skånes Arkivförbund genomför aktiviteter på Stora torg i Eslöv och vi medverkar också i  det gemensamma arrangemanget på Arkivcentrum Syd i Lund och digitalt på ACS Youtube-kanal.

Läs mer om årets Arkivens dag i Eslöv, Lund och övriga Skåne.

Skånes Arkivförbund på Facebook

Månadens bild ur bildsamlingen

Skånes Turisttrafikförbund visas Skissernas museum. 1955. Torsten Andrees fotosamling.
Skånes Turisttrafikförbund visas Skissernas museum (1955). Torsten Andées fotosamling.

Det är tid för konst även denna konstiga tid. Påsken infaller tidigt i år och likaså konstrundan i Skåne, om än i anpassad form.

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Forskarbesök ska förbokas.

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Måndag-torsdag kl. 9.30-12.00 och 13.00-15.00.
Fredagar stäng.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Arkivleveranser ska förbokas
Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand måndag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss