imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen

Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris
bibliotekskod: sark

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Årsmöte 2023


Årets årsmöte genomfördes lördag 22 april.

För referat och årsmöteshandlingar 

Skånes Arkivförbund på Facebook

Nytt ur samlingarna var månad

Broschyrer med information och peppande ord skickades inför försäljningsstarten ut till lokalkommittéerna, från Centralkommittén för Förstamajblommans Riksförbund. Här från 1968, 1972, 1974 och 1977. Ur Broby Majblommekommittés arkiv.
Broschyrer med information och peppande ord från Centralkommittén för Förstamajblommans Riksförbund. Ur Broby Majblommekommittés arkiv.

Ur samlingarna maj:
Majblomman ett säkert och välbekant vårtecken. Nu ska vi fördjupa oss i Majblommans historia genom att ta en titt på lokala majblommekommittéers arkiv.
Länk till Ur samlingarna

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Forskarbesök ska förbokas.

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Tisdag-torsdag kl. 9.30-12.00 och 13.00-15.00.
Måndagar och fredagar stäng.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Arkivleveranser ska förbokas
Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand tisdag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss