imgVar nyfiken!
Var nyfiken!
imgBli medlem!
Bli medlem!
imgTill källorna!
Till källorna!

Letar ni efter arkivmaterial?

Sök i vårt register utifrån topografi
Sök i vårt register utifrån kategori

Sök i Nationella ArkivDatabasen
Sök i samsökningstjänsten Sondera


Letar ni publikationer ur den Medicinhistoriska boksamlingen?

Sök i biblioteksdatabasen Libris (bibliotekskod: sark)

Kontakta eller besök oss för en mer fullständig uppfattning om såväl bredden som djupet i våra samlingar.

Årsmöte och Medlemsforum

Årets årsmöte med program genomförs lördag 23 april
kl. 10-13, i hörsalen på Arkivcentrum Syd.

Anmälan av ombud görs till Skånes Arkivförbunds kansli senast 13 april.

Länk till program och årsmöteshandlingar

Skånes Arkivförbund på Facebook

Nytt ur samlingarna var månad

Några unga nykterister i Eslöv 1920. Ur Logen 2019 Kronan i Eslövs arkiv
Några unga nykterister i Eslöv 1920: Ur: Logen 2019 Kronan i Eslövs arkiv.

Ur samlingarna:
Folknykterhetens dag och Juniorföreningen 355 Fridhem av IOGT-NTO Eslöv.

Länk till Ur samlingarna

Nyheter

{{art.PublishedShortDateString}}

{{art.Header}}

Läs mer

Tecknad lärarinna

För skola och pedagoger

Att arbeta med arkivhandlingar kan öppna upp nya världar!

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen.

Mer information om arkivförbundets service för pedagoger

Tecknad bild kontor

För forskare

Förteckningar, databaser, referensbibliotek och läsesal.

Forskarbesök ska förbokas.

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalsservice

Tisdag-torsdag kl. 9.30-12.00 och 13.00-15.00.
Måndagar och fredagar stäng.

Gemensam forskarsal på Arkivcentrum Syd

Adress: Porfyrvägen 20, Lund
Länk till karta och om tillgänglighet

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

För arkivleveranser 

Bli medlem och deponera ditt arkiv hos oss!

Som medlem äger du fortfarande ditt arkivmaterial och du bestämmer själv vem som har tillgång till det.

Efter överenskommelse kan arkivhandlingar också lämnas in som gåva om det inte har någon ägare eller har anknytning till en idag levande organisation.

Arkivleveranser ska förbokas
Leverans av arkivhandlingar kan göras i första hand tisdag till torsdag - ring och boka tid!

Läs mer om att lämna arkiv hos oss