Arkivens dag loggaArkivens Dag 2021

Lördag 13 november

Årets nationella tema: Röster i arkiven

Den 13 november öppnar vi dörrarna för årets Arkivens dag under temat "Röster i arkiven". Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för mångfalden i arkiven, arkivens verksamhet och för att värna om demokrati och det fria ordet.

Länk till information om program i Skåne under Arkivens dag 2021

Arrangemang där Skånes Arkivförbund är arrangör eller medarrangör:

Medlemsvilkor. Från EFS Missionsförening i Marieholm
Medlemsvillkor. Från EFS Missionsförening i Marieholm.

Arkivens dag på Stora Torg i Eslöv

13 november kl. 10.00-15.00

Posterutställning: "Återblickar från föreningsliv i Eslöv"
Det nationella temat för årets Arkivens dag är Röster i arkiven. Detta har vi valt att tolka som ett tillfälle att lyfta fram föreningslivet och möjliggöra för föreningarna att genom sitt arkivmaterial visa upp sin verksamhet och historia.

Välkommen att titta på utställningen, prata med oss från Skånes Arkivförbund och med andra besökare till utställningen!

Minnesinsamling: Dela med dig av dina föreningsminnen!
Dela med dig av minnen om vad föreningslivet och dina föreningsengagemang har betytt för dig. Lämna din berättelse till Skånes Arkivförbunds minnesarkiv!

Barn får gärna rita en teckning med inspiration från sina föreningsaktiviteter och lämna till minnesinsamlingen.

Rundvandring: "Platser med betydelse för föreningar"
Tag hjälp av din mobiltelefon och gör en rundvandring som består av ett antal stopp vid platser som har haft betydelse för föreningslivet i Eslöv.

Till rundvandringen finns en enklare karta som ni får vid vårt vårt utställningstält på Stora torg eller som ni laddar ned här på vår webbplats. Kartan innehåller ett antal QR-koder som scannas med hjälp av en mobiltelefon och som innehåller lite kort information om platsen och dess betydelse för föreningslivet i Eslöv.

Länk till karta och mer information för Rundvandringen

Välkommen!

Länk till programblad för Arkivens dag arrangemanget i Eslöv i pdf

Framsida programblad Arkivens dag Arkivcentrum Syd 13 november  2021

Arkivcentrum Syd i Lund

Öppet hus kl. 10.00-15.00
Utställningar, föredrag, visningar, släktforskarkurs och bokbord!
Arrangemanget innehåller program både på plats på Arkivcentrum Syd och digitalt på Arkivcentrum Syds Youtube-kanal på webben.

Hålltider föredrag på Arkivcentrum Syd:

Kl. 10:45
Eva Andén – Rösträttskämpe och Sveriges första kvinnliga advokat.
Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, Lunds universitet, och känd från ”Fråga Lund”.

Kl. 11:45
Skånska röster – Om samlingarna av skånska dialektinspelningar vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF).
Mathias Strandberg, forskningsarkivarie, ISOF.

Kl. 12:45
Med Elin Wägner i Småland – En kulturhistorisk ”roadtrip”.
Inger Lövkrona, professor emerita i etnologi, Lunds universitet.

Kl. 13:45
Rösträttens klingande röster i svenska arkiv.
Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet, och folkbildare i Sveriges Radio

Digitalt program via Arkivcentrum Syds Youtube-kanal kl 13.00-16.00
Länk till Arkivcentrum Syds Youtube-kanal hittar ni på Arkivcentrum Syds webbplats: www.arkivcentrumsyd.se

Hålltider digitalt program:

Kl.13.00 Youtube: Vad är Arkivcentrum Syd?
Presentation av Fredrik Tersmeden, Lunds Universitetsarkiv.

Kl. 13.20 Youtube: För en handfull lire – Ur Elin Sigebos resedagbok, Italien 1964.
Film från Skånes Arkivförbund.

Kl. 13.35 Youtube: Kvinnoröster i UB:s arkiv – Presentation av en webbutställning.
Åsa Sjöblom & Jenny Bonnevier, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Kl. 13.55 Youtube: Rösträttsstrid i Ängelholm – arbetarkamp, kvinnokamp.
Inspelat föredrag med Johan Brinck, Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening.

Kl. 14.15 Youtube: Demokratins sånger.
Singer-songwritern Sofa Thelin sjunger sånger ur Skånes Arkivförbunds samlingar.

Kl. 14.35 Youtube: Minnen och musik från kyrkan.
Film från Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA).

Kl. 15.00 Youtube: Märta Hagman – ett kvinnoöde på 1700-talet.
Film från Skånes hembygdsförbund i samarbete med OK Origo i Össjö.

Kl. 15.15 Youtube: Fråga en släktforskare – öppen frågestund.
Anders Lindberg, DIS Syd & Rolf Johansson, Skånes släktforskarförbund.

Länk till gemensamt program Arkivcentrum Syd i pdf


 

Information särskilt till arrangörer 2021

Uppgifter till Arkivens dags nationella webbplats - www.arkivensdag.nu - kan lämnas till via webbplatsens anmälningsformulär.
För arrangörer länk till anmälningsformulär av program 

OBS! Viktigt att ange tid och plats med adress. Gärna uppgifter om kontaktperson och det går också bra att länka till eventuell programfolder eller webbplats. Hör av er till regional samordnare med eventuella frågor!

En utvärderingsenkät som utgår från en nationell förlaga för 2021 års arrangemang går ut till nätverket c:a en vecka efter Arkivens Dag.

Har ni frågor och funderingar får ni mycket gärna höra av er till oss i den regionala samordningen.

Kvinna med rockring

Är er organisation intresserad av att genomföra och delta i aktiviteter under Arkivens Dag? 

Kontakta oss gärna! Skånes Arkivförbund svarar för den regionala samordningen av Arkivens Dag i Skåne.