Två tecknade barn

Lovaktivitet hösten 2021

Prova äldre tiders lekar!

Varje år brukar vi på Skånes Arkivförbund erbjuda en lovaktivitet för barn och unga under höstlovsveckan, med koppling till historia, arkiv och våra samlingar. I år har vi valt att hålla höstens planerade aktivitet digital.

I våra samlingar finns, bland mycket annat, handlingar med beskrivningar av lekar som barn lekte förr. Vi har nu samlat några av dessa i syfte att erbjuda en rolig aktivitet under höstlovsveckan!

Majoriteten av lekarna är fritt fram att kasta sig in i men vi rekommenderar att du som vuxen/fritidspedagog/lärare läser igenom lekbeskrivningarna innan lekarna genomförs med barn/elever. Detta eftersom lekarna är beskrivna i en annan tid och kan innehålla moment som idag anses omoderna. Det förekommer i några lekar exempelvis levande ljus i kombination med ögonbindel, och i några fall görs omotiverade indelningar av pojkar/flickor. Det bör dock framhållas att dessa skillnader i värderingar och hur man såg på säkerhet också kan ge en utmärkt grund för spännande diskussioner om skillnaderna mellan förr och nu.

Vi hoppas att alla hittar sin egen favorit bland dessa lekar, och att många barn och unga kommer att få mycket glädje av materialet. Välkommen att ta del av äldre tiders lekar!

Klicka på länkar nedan för att nå materialet i PDF:

Lekarna i Ungdomslogen 1360 Majblomman av IOGT Höganäs arkiv är beskrivna i text från 1951. Dokumentet har titeln Sällskapslekar. Lekarna är anpassade efter ett varierat antal deltagare. Några av lekbeskrivningarna är längre och mer komplexa, medan vissa är korta och enkla. På slutet hittar vi lekar som har benämnts som "Crazylekar"! Vissa av lekarna kan vi känna igen från dagens sällskapslekar. 

Lekförslag från arkivet Ungdomslogen 1360 Majblomman av IOGT Höganäs (Juniorföreningen Majblomman)   

I Godtemplarordens ungdomslogers programhäfte från 1947-1948, som finns bevarad i Ungdomslogen 355 Fridhem av IOGT Eslöv, kan vi bland annat ta del av lekbeskrivningar. Här finns, under rubriken "Några roliga lekar", längre lekbeskrivningar i textform. Dessa följs av "Några lekar för sommarlägret", som är mer kortfattade i sina beskrivningar. 

Lekförslag från arkivet Ungdomslogen 355 Fridhem av IOGT Eslöv   

Slutligen har vi i Eslövs Rödakorskrets arkiv funnit två bilder som tydligt visar hur två olika lekar har gått till; dragkamp utan rep och hängande mat. 

Lekförslag från arkivet Eslövs Rödakorskrets