Ordfläta till sportlovet 2024

Sportlovskul från arkivet!

Nu änligen är det sportlov igen! Ingen snö så långt ögat ser i Skåne, men det finns ändå mycket annat kul man kan roa sig med under några lediga dagar i februari. Varför inte lösa vår ordfläta?

Utmana gärna kompisar: Vem löser ordflätan först?
Klicka på bilden så får ni större bild i pdf. Bara att skriva ut. Här kommer också en länk till bilden i pdf.

Källor till bilderna i ordflätan:
1.    Lunds Schackklubb, Foto: Lennart Johansson, Lund 1946
2.    Helsingborgs Kvinnliga Gymnastikklubb,1942, Fotograf okänd
3.    Brottarklubben Blader Lund Gruppbild, brottare. SM i brottning i Eriksdalshallen, Stockholm, tungvikt, Foto: Svenskt Pressfoto AB 1949
4.    Skånska Lantliga ryttarföreningen EM-lag fälttävlan 1983, Fotograf okänd
5.    Lunds Idrottsföreningar, Foto: Kurt Hagblom, Lund
6.    Lunds Bicycleklubb Porträtt, manlig cyklist, uå, Foto: Leon Fagercrantz, Malmö
7.    Helsingborgs Kvinnliga Gymnastikklubb, 40-tal, Fotograf: okänd
8.    KFUM, Helsingborg; 1930-t skogsvandring på Söderåsen, Fotograf: okänd.

  

Första dagen på fastlagslovet, 1940-tal ur: Arkivet Astrid och Gunnar Nilssons Gåva. Fotograf okänd.
Första dagen på fastlagslovet, 1940-tal ur: Arkivet Astrid och Gunnar Nilssons Gåva. Fotograf okänd.  

Nu är det äntligen sportlov! 2023

Här visar vi bilder från arkivet på sportlovslediga barn från 40-, 50- och 60-talet.

Vi bjuder också på några förslag på roliga pyssel och småslöjd från samma tidsperiod.
Prova gärna med hjälp av en vuxen.

Bilder på sportlovslediga barn från 40-, 50 och 60-talet
Hämtat från: KFUM Kristianstad scoutkårs arkiv, Malmö hyresgästförenings arkiv, Eslövs scoutkårsarkiv samt arkivet Astrid och Gunnar Nilssons Gåva.

Några förslag på roliga pyssel, småslöjd och fixande från 50- och 60-talen
Hämtat från: Eslövs scoutkårs arkiv och Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbunds arkiv.

Kort om Sportlovets historia:
Till en början kallades sportlovet för kokslov. Kokslovet infördes 1940.

År 1940 var vintern väldigt kall i Sverige, och det var krig runtom i Europa. Det var ont om bränsle att elda med. Det var därför svårt att få det varmt inomhus. Det fanns inga elektiska element som idag, utan vi använde istället ofta kaminer som då eldades med koks - stenkol som man hettar upp. Landets skolor stängdes för att man skulle för att spara på kokset. Kristidens vinterledighet kallades därför för kokslov.

För att ge de lediga skolbarnen något meningsfullt att göra anordnades olika aktiviteter. Ganska snart kom aktiviteterna att inriktas på friluftsliv i allmänhet och särskilt vintersport – antingen genom att man provade på olika sporter där man bodde eller genom resor till fjällen.

Från början var det främst meningen att barn från storstäderna skulle få möjlighet att åka till fjällen. Lovet bytte så småningom namn till sportlov. Under 1950-talet lade skolhälsovården till medicinhygieniska skäl för ett skollov under senvintern. Man menade att man på så sätt kunde minska mängden och spridningen av infektioner under just den tiden av året.

 


 

Sportlov

Nu är det sportlov!

För skolor i Sverige varar sportlovet under en vecka, i februari eller mars.

Här i Skåne är sportlovet vecka 8 vilket innebär att vi befinner oss i februari månad. Detta har gett upphov till att lovet även kallas februarilov av många. Andra namn som ibland har använts är vårvinterlov eller fastlagslov. Sitt ursprung har detta lov dock i kokslovet som infördes 1940.

Koks och stenkol var det bränsle som användes för att värma upp bland annat skolsalarna, och anledningen till införandet av lovet var bränsleransoneringen under det pågående andra världskriget. Man ville spara in på uppvärmningen av skolorna och detta gjorde man genom att låta eleverna vara lediga under en vecka då det var som allra kallast på vintern.

Uppehållet kom att innebära möjlighet att utöva olika vintersporter, såsom skidåkning och skridskoåkning, och lovet bytte så småningom namn till sportlov. Lovet var idealiskt placerat under året för att arrangera exempelvis fjällresor och andra vintersportsaktiviteter för stadsbarnen, så att de kom ut i friska luften och fick röra på sig. Dessutom sågs en fördel i att stänga ner skolorna en vecka under den tid på året då infektioner av olika slag spred sig som mest. Därför var sportlovet också bra av hälsoskäl!

I samband med årets sportlov har vi letat fram några fotografier ur aktivsamlingarna, som visar olika vinteraktiviteter. För dig som exempelvis arbetar med elever på fritids under lovet har vi förberett några frågeställningar som kan användas för att, utifrån fotografierna, prata om sportlovets historia och om olika vinteraktiviteter ihop med eleverna och jämföra med hur det är idag.

Vi önskar er alla ett trevligt sportlov!

Länk till årets sportlovsmaterial i pdf

 


 

Två tecknade barn

Lovaktivitet hösten 2021

Prova äldre tiders lekar!

Varje år brukar vi på Skånes Arkivförbund erbjuda en lovaktivitet för barn och unga under höstlovsveckan, med koppling till historia, arkiv och våra samlingar. I år har vi valt att hålla höstens planerade aktivitet digital.

I våra samlingar finns, bland mycket annat, handlingar med beskrivningar av lekar som barn lekte förr. Vi har nu samlat några av dessa i syfte att erbjuda en rolig aktivitet under höstlovsveckan!

Majoriteten av lekarna är fritt fram att kasta sig in i men vi rekommenderar att du som vuxen/fritidspedagog/lärare läser igenom lekbeskrivningarna innan lekarna genomförs med barn/elever. Detta eftersom lekarna är beskrivna i en annan tid och kan innehålla moment som idag anses omoderna. Det förekommer i några lekar exempelvis levande ljus i kombination med ögonbindel, och i några fall görs omotiverade indelningar av pojkar/flickor. Det bör dock framhållas att dessa skillnader i värderingar och hur man såg på säkerhet också kan ge en utmärkt grund för spännande diskussioner om skillnaderna mellan förr och nu.

Vi hoppas att alla hittar sin egen favorit bland dessa lekar, och att många barn och unga kommer att få mycket glädje av materialet. Välkommen att ta del av äldre tiders lekar!

Klicka på länkar nedan för att nå materialet i PDF:

Lekarna i Ungdomslogen 1360 Majblomman av IOGT Höganäs arkiv är beskrivna i text från 1951. Dokumentet har titeln Sällskapslekar. Lekarna är anpassade efter ett varierat antal deltagare. Några av lekbeskrivningarna är längre och mer komplexa, medan vissa är korta och enkla. På slutet hittar vi lekar som har benämnts som "Crazylekar"! Vissa av lekarna kan vi känna igen från dagens sällskapslekar. 

Lekförslag från arkivet Ungdomslogen 1360 Majblomman av IOGT Höganäs (Juniorföreningen Majblomman)   

I Godtemplarordens ungdomslogers programhäfte från 1947-1948, som finns bevarad i Ungdomslogen 355 Fridhem av IOGT Eslöv, kan vi bland annat ta del av lekbeskrivningar. Här finns, under rubriken "Några roliga lekar", längre lekbeskrivningar i textform. Dessa följs av "Några lekar för sommarlägret", som är mer kortfattade i sina beskrivningar. 

Lekförslag från arkivet Ungdomslogen 355 Fridhem av IOGT Eslöv   

Slutligen har vi i Eslövs Rödakorskrets arkiv funnit två bilder som tydligt visar hur två olika lekar har gått till; dragkamp utan rep och hängande mat. 

Lekförslag från arkivet Eslövs Rödakorskrets