Medicinhistoriska bibliotekssamlingen från Lund

fd Medicinhistoriska museet i Lunds boksamling


I biblioteksdatabasen Libris finns 3080 registrerade volymer från mitten 1500-tal och framåt tillgängliga för referenslån i Arkivcentrum Syds forskarsal.

Medicinhistoriska museet i Lunds boksamling packades ned vid stängningen av Medicinhistoriska museet i Lund 2006. Delar av samlingen överlämnades till Universitetsbiblioteket i Lund. En större gallring genomfördes och slutligen bevaras återstoden av samlingen hos Skånes Arkivförbund i ett utökat uppdrag från Region Skåne.

Samlingen förvaltas av Region Skåne och består av flera delsamlingar: Möllers samling, rara samlingen och den allmänna boksamlingen.  Möllers samling och den rara samlingen är registrerad och sökbar i biblioteksdatabasen Libris.

Bibliotekssamlingen är inte öppen för utlån utan ska betraktas som ett referensbibliotek som forskare och intresserade i första hand kan få ta del av genom framtagning i Arkivcentrum Syds gemensamma forskarsal.

Öppettider Skånes Arkivförbunds forskarsalservice i Arkivcentrum Syds forskarsal

Tisdag - torsdag kl. 10.00-15.00

Kontakta oss om du har frågor angående vår forskarservice

 

Hur hittar du till vad som finns i den medicinhistoriska boksamlingen?

Sammanlagt har 3080 poster förts in i Libris. Dessa nås enklast genom att gå in på Libris webbsida (http://libris.kb.se/), klickar på ”Utökad sökning”, och skriver ”sark” i rutan som kallas ”Bibliotekskod”. Där kan man under ”Sortering” välja mellan olika alternativ i vilken ordning man vill att posterna ska visas.

Vi har valt att även föra in de provenienser som funnits i materialet, exempelvis exlibris och namnteckningar, när de sistnämnda har gått att tyda. Dessa kan man se om man går in på ”Detaljer” i en Libris-post, och sedan tittar under ” Bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesord”. Om ”Sark” finns med där kan man se eventuell proveniens. Man kan även söka efter provenienser genom att i sökrutan skriva ”PROV:” och sedan, utan mellanslag, skriva det man söker efter.

Länk till sökresultat i Libris efter sökning "Sark"