Ledamöter i Skånes Arkivförbund 2024/25

Ordförande: Mats Helmfrid (Lunds kommun)
e-post: mats.helmfrid[snabel-a]outlook.com

Vice ordförande: Inger Torstensdotter Åhlin

Ledamöter:
Carl Sköld (Tro och Solidaritet Skåne-Blekinge)
Fredrik Alm (LO distrikt Skåne)
Hans Wilson  (Skånes Hembygdsförbund)
Ingrid Gustavsson (SPF Seniorerna Skånedistriktet)
Lena Alebo
Lynn Åkesson

Mats Ebbesson (Kullabygdens Idrottshistoriska förening)
Monica Molin (Lunds Arbetarkommun)
Rolf Johansson (Riksarkivet, Lund)

Kontakta oss 

Övriga funktionärer

Revisorer: Martin Gustavsson (HBL-auditoriet, Lund), Monika Nilsson (Gärds Härads Hembygdsförening)

Revisorsuppleant: Rune Granqvist (Tro och Solidaritet Skåne-Blekinge)

Valberedning: Gun Larsson (Skånes Hembygdsförbund), Magnus Wikdahl (John Oltins Kulturstiftelse Viken Förr och Nu) och Monica Molin (Styrelsen)