Ledamöter i Skånes Arkivförbund 2023/24

Ordförande: Mats Helmfrid (Lunds kommun)
e-post: mats.helmfrid[snabel-a]lund.se

Vice ordförande: Inger Torstensdotter Åhlin

Ledamöter:
Carl Sköld (Tro och Solidaritet Lund)
Fredrik Alm
Hans Wilson  (Skånes Hembygdsförbund)
Ingela Frid (Göinge Hembygdsförening)
Inger Gustavsson (SPF Seniorerna Skånedistriktet)
Lena Alebo
Monica Molin (Lunds Arbetarekommun)
Rolf Johansson (Landsarkivet i Lund)
Sven Eric Davidsson (Studieförbundet Bilda)

Kontakta oss 

Övriga funktionärer

Revisorer: Anders Thulin (PwC Sverige), Monika Nilsson (Gärds Härads Hembygdsförening)

Revisorsuppleant: Rune Granqvist (Lunds Arbetarekommun)

Valberedning: Gun Larsson (Skånes Hembygdsförbund), Magnus Wikdahl (John Oltins Kulturstiftelse Viken Förr och Nu) och Monica Molin (Styrelsen)