Ledamöter i Skånes Arkivförbund 2020/21

Ordförande: Mats Helmfrid (Lunds kommun)
e-post: mats.helmfrid[snabel-a]lund.se

Vice ordförande: Gustav Hofvander (Byggnads Skåne)

Ledamöter:
Fredrik Alm (LO-facken i Lund)
Hans Wilson  (Skånes Hembygdsförbund)
Håkan Månsson (Skånes distrikt av IOGT-NTO)
Ingela Frid (Göinge Hembygdsförening)
Inger Torstensdotter Åhlin
Lena Alebo

May Öberg (SPF Seniorerna Skånedistriktet)
Monica Molin (Lunds Arbetarekommun)
Rolf Johansson (Landsarkivet i Lund)
Sven Eric Davidsson (Studieförbundet Bilda)

Kontakta oss 

Övriga funktionärer

Revisorer: Anders Thulin (PwC Sverige), Monika Nilsson (Gärds Härads Hembygdsförening)

Revisorsuppleant: Rune Granqvist (Lunds Arbetarekommun)

Valberedning: Gun Larsson (Skånes Hembygdsförbund), Magnus Wikdahl (John Oltins Kulturstiftelse Viken Förr och Nu) och Monica Molin (Styrelsen)