Arkivets samlingar

Ordnat arkiv i arkivkartonger med etiketterI Skånes Arkivförbunds samlingar finns privata brev och dagböcker sida vid sida med handlingar från idrottsföreningar, fackliga klubbar, religiösa församlingar och företag. Det som förenar samlingarna är att de inte hör till det offentliga samhället utan det är upp till respektive förening, företag eller person att frivilligt lämna sina handlingar till arkivet.

Skånes Arkivförbund håller ständigt ögonen öppna och verkar aktivt för att lokalhistoriskt intressanta handlingar samlas in genom olika inventeringar och dokumentationer. Det innebär också att samlingarna ständigt växer. Förutom protokoll, korrespondens och dagböcker innehåller de även fotografier, affischer, fanor och föremål.