Bokhyllan

Vid beställning av våra publikationer ange leveransadress och faktureringsadress med eventuell referenskod. Arkivförbundet debiterar också eventuell kostnad för frakt.

Om du har frågor kontakta oss gärna!

 

Framsida på boken Mitt 70-talMitt 70-tal. Personliga berättelser om 70-talet

Familjeliv, målarskolan Forum, leka öl-affär, Matfront, kollektivboende och kampen om kärnkraft. Vad har dessa gemensamt? Jo, alla kan vara minnen och personliga erfarenheter från 70-talet.

Möt Hanna som växer upp i kollektivboende, 14-åriga Emma som gör abort, konstnären Per som är aktiv i Sveriges Kommunistiska parti, Lena som syr kläder och är hemma med barn, Karin som jobbar som förskollärare och många fler.       

I denna bok berättar kvinnor och män från olika generationer om sina minnen och erfarenheter från 70-talet. Boken innehåller vardagliga och allmänna upplevelser som vi fortfarande känner igen oss i. 70-talet som brytningstid mellan gammalt och nytt speglas i berättelserna som på ett mångfacetterat vis tar oss tillbaka till detta årtionde.   

1998 genomförde Skånes Arkivförbund insamlingen "Minns ditt 70-tal" och fokus riktades på 70-talets organisationer. Vi ville fånga alla idéströmningar men vi visste också att mycket av det skrivna materialet hade förkommit och att vissa aktiviteter inte hade alstrat några pappershandlingar över huvud taget. Vi uppmanade människor att skriva och berätta om sina minnen och erfarenheter från detta årtionde.

20 år efter minnesinsamlingen ger Skånes Arkivförbund ut ett urval av de bevarade berättelserna i publikationen MITT 70-TAL.

Utgiven av Skånes Arkivförbund. Redaktör Marsanna Petersen, Lund 2018. Inbunden, 126 sidor och innehåller förutom berättelser även bilder och illustrationer.

ISBN: 978-91-976820-1-5

Pris 195 kr
Frakt tillkommer

Beställ Mitt 70-tal

 

Krumelurer i Arkiven - en pedagogisk resurs

I samband med Astrid Lindgrens 100-års jubileum 2007 gav Skånes Arkivförbund ut boken KRUMELURER i ARKIVEN - en pedagogisk resurs. Boken är ett resultat av den pedagogiska verksamhet som bedrivs på Skånes Arkivförbund och en produktion inom ramen för det nationella uppdraget i arkivpedagogik som arkivet innehade 2006-2008.

KRUMELURER I ARKIVEN ger kunskaper om arkiv och inspirerar till eget användande av lokal- och kulturhistoriskt material i olika pedagogiska sammanhang.

Genom KRUMELURER i ARKIVEN vill Skånes Arkivförbund väcka ett större intresse för arkiv och visa hur man med hjälp av Emil i Lönneberga kan förmedla arkivens fantastiska innehåll till både barn och vuxna.

Boken visar på ett enkelt och lustfyllt sätt hur man kan koppla arkivens källor till episoder ur Emil i Lönneberga. Här finns alltifrån husförhör, fattighjon och nykterhetslöften till mylingar och kometer.

Exemplen består av utdrag ur Emilböckerna och dokument från olika arkivinstitutioner, museer, hembygdsföreningar, bibliotek och privatpersoner. Det finns bl.a. exempel från Svenskt visarkiv, Landsarkivet i Lund, Emigrantinstitutet i Växjö, Vimmerby kommunarkiv, Folklivsarkivet i Lund, Lunds universitetsbibliotek, Krigsarkivet, Malmö museer och Kulturen.

Boken som är tryckt i fyrfärg omfattar 96 sidor och är rikligt illustrerad med dokument och bilder.

ISBN 978-91-976820-0-8

Pris 190 kr
Frakt tillkommer

Beställ Krumelurer i arkiven 

 

Hirstoria på riktigt!Historia på Riktigt! - arkivpedagogik i praktiken

"Det här är historia på riktigt!" är en vanlig kommentar från ungdomar som fått närkontakt med arkiven. De senaste åren har allt fler elever och lärare fått denna möjlighet. En ny värld har öppnat sig för dem som upptäckt arkiven via de skolprojekt som genomförts via de skolprojekt som genomförts runt om i Sverige.

I HISTORIA PÅ RIKTIGT! Kan man läsa om erfarenheter och resultat av det arkivpedagogiska arbetet vid några av landets arkiv. Här kan arkivpersonal och lärare också få praktiska tips och idéer om hur arkiven kan användas i undervisningen - från förskola till vuxenundervisningen.

Författare är Eva Sjögren, tidigare arkivchef vid Skånes Arkivförbund samt Catarina Lundström, tidigare arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtlands län. Båda har lång erfarenhet från förmedlingsarbete vid museer och arkiv.

Boken som är rikt illustrarad omfattar 172 sidor och är utgiven av Skånes Arkivförbund, författare Eva Sjögren och Catarina Lundström, illustrationer Anders Suneson, Lund 2001.

ISBN 91-9724-437-6

Pris 130 kr     REA 75 kr
Frakt tillkommer

Beställ Historia på riktigt!

 

Tösabitar - saxat ur livetTösabitar - saxat ur livet

Möt Kristine som fick krama Lasse i Arvingarna, Sifferflickan som bröt upp från det gamla jobbet, Ester, mjölkerskans dotter, som fick slita ont hos herrskap, Wilma som vimsar med väninnor, Inger som genomgick en smärtsam abort, Viveka som har kontaktproblem och många många fler.

I Tösabitar blandas dåtid, nutid och framtid i poesins och prosans form. Här får vi möta kvinnor födda i förra seklets början och flickor som inte lämnat skolbänken. Ta del av deras liv, erfarenheter och drömmar där sorg och glädje, nöd och lust ger den blandning som livet består av.

Utgiven av SkånesArkivförbund, redaktörer Maria Larsson och Eva Sjögren, Lund 1994

Inbunden, 363 s. med bokmärkesband och skyddsomslag, illustrerad.

ISBN 91-972443-0-9

Pris: 100 kr  SLUTSÅLD

 

Orostid OfredsårOrostid Ofredsår

Beredskap, ransoneringskort, gengas, cellullstyg och mörkläggningsgardiner hörde till den svenska vardagen under krigsåren. I Skåne var man också hotfullt nära krigets verklighet. Nattliga överflygningar av bombarmador, störtande flygplan, sprängda skepp i Öresund och en strid ström av flyktingar gjorde kriget påtagligt.

Krigsåren var för många en tid av oro och skräck, men också en tid fylld av spänning, kärlek, gemenskap, lek och upptåg. I Orostid-ofredsår berättar 27 män och kvinnor om sina upplevelser under krigsåren. Boken är ett resultat av en minnesinsamling som Skånes Arkivförbund genomförde 1995, 50 år efter 2:a världskrigets slut.

Utgiven av Skånes Arkivförbund, redaktörer Maria Larsson, Eva Nyberg och Eva Sjögren, Lund 1996. Inbunden, 236 s. illustrerad.

ISBN 91 9724434 1

Pris: 100 kr    REA 50 kr

Frakt tillkommer

Beställ boken Orostid Ofredsår

 

Tur och ReturTur och retur - på minnenas spår

Följ med på spåret i en tid som flytt! Läs berättelsen om banarbetarnas slit längs linjen, om doften i barndomens väntsalar, om livet i banvaktsstugan och den kvinnliga tågkonduktörens minnen från den första tjänstgöringen.

I ett trettiotal berättelser, skrivna av såväl kvinnor som män, får vi närkontakt med livet på och kring de skånska järnvägarna. Tur och retur på minnenas spår är den tredjeboken från Skånes arkivförbund som baseras på människors egna berättelser om sina liv och erfarenheter.

Huvudredaktör: Eva Sjögren, medredaktörer: Eva Hansen, Karin Sjöberg. Inbunden 199 sidor, illustrerad.

ISBN 91-972443 3 3

Pris: 100 kr    REA 50 kr

Frakt tillkommer

Beställ boken Tur och Retur

 

HUG nr 1HUG nr 1, baptism och fribaptism i Skåne

Skånes Arkivförbund bildades 1993. I Landskapet fanns då ett behov av ett regionalt arkiv med uppgift att bevara föreningarnas arkivmaterial, och under åren har våra samlingar vuxit, liksom samlingarna av våra självbiografiska berättelser.Även från den äldsta av våra folkrörelser, den baptistiska rörelsen har vi nu ett omfattande och spännande arkivmaterial.

Skåne var ett av de tidiga och starka fästena för baptismen, och senare även fribaptismen, därför känns det riktigt att detta första nummer av arkivets skriftserie HUG ägnas åt att ge glimtar ur dessa båda samfunds historia och framväxt.

HUG står för tanke, sinne och minne och vi hoppas att denna hugfästelse av baptismens 150-års jubileum ska hugna våra läsare.

Redaktör Eva Sjögren, häftad 120 s.

ISBN 91-972443-1-7

Pris 50 kr

Frakt tillkommer

Beställ HUG nr 1