Bildkort. Ur Sv. Lantarbetarförbundets avdelning 1, Trolle Ljungby
Bildkort. Ur arkivet: Svenska Lantarbetarförbundet avd 1, Trolle Ljungby         

Skånes Arkivförbund som organisation

Skånes Arkivförbund är en politiskt obunden ideell förening och ett regionalt arkiv med ändamål att:

  • väcka intresse för dokumentation av landskapets historia
  • inventera, samla, förteckna, vårda och bevara arkivhandlingar
  • göra samlingarna tillgängliga för allmänhet och forskare
  • väcka intresse för och bedriva forskning med tyngdpunkt på de bevarade arkivalierna hos Skånes Arkivförbund och de anslutna arkiven
  • förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över

 

Anslagsgivare till verksamheten

 Region Skånes logga    Kulturrådet 

Helsingborgs kommuns logga 

    Klippans kommuns logga    Landskrona kommuns logga  


Lunds kommuns logga    Lomma kommuns logga    Osby kommuns logga

   Skurups kommuns logga  

Kommun som vill stötta sina lokala föreningar och företag i bevarandefrågor kan bidra till Skånes Arkivförbunds verksamhet. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan vara en resurs för er kommun.