Protokoll från Skånes Arkivförbunds bildande 20 april 1993
Protokoll från Skånes Arkivförbunds bildande 20 april 1993.

Ändamål

Skånes Arkivförbund är en politiskt obunden ideell förening och ett regionalt arkiv med ändamål att:

  • väcka intresse för dokumentation av landskapets historia.
  • inventera, samla, förteckna, vårda och bevara arkivhandlingar.
  • göra samlingarna tillgängliga för allmänhet och forskare.
  • väcka intresse för och bedriva forskning med tyngdpunkt på de bevarade arkivalierna hos Skånes Arkivförbund och de anslutna arkiven.
  • förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över.


Aktuella verksamhetshandlingar:

Stadgar  
Verksamhetsplan 2023-2024


Med bidrag från:

Region Skånes Kulturnämnd
Kulturrådet
Lunds kommun
Helsingborgs stad
Landskrona stad
Lomma kommun
Osby kommun