Arkivets bibliotek

På arkivet finns ett referensbibliotek för arkivets verksamhet och för våra forskare. Vårt bibliotek kan användas för metod och kunskapsutveckling inom arkivområdet samt som komplement till arkivhandlingar vid forskning.

Arkivets bibliotek är klassificerat enligt SAB:s klassifikationssystem som används av de flesta bibliotek i Sverige.  

I dagsläget är vårt bibliotek enbart tillgängligt på vårt kansli. Arkivets målsättning är dock att biblioteket ska tillgängliggöras på vår webbplats.

Kontakta oss gärna om ni har frågor som rör vårt bibliotek.