Snödroppe

Vårens program 2024

Kan uppdateras.

Gemensam programverksamhet på Arkivcentrum Syd våren 2024

Varje termin erbjuder verksamheterna på Arkivcentrum Syd ett gemensamt program där vi bjuder in till olika intressanta och engagerande föredrag, presentationer och kurser. Klicka på länken nedan för senaste programbroschyren för det gemensamma programutbudet.

Länk till gemensamt program på ACS i pdf

 


 

Barn på gatan. En bild från filmen "Ett år av ditt liv" gjord av Cecilia Jonsson och Mats Harrysson
Barn på gatan. En bild från filmen "Ett år av ditt liv" gjord av Cecilia Jonsson och Mats Harrysson.

Onsdagscafé:

Filmvisning: Ett år av ditt liv

Datum, tid och plats: Arkivcentrum Syds hörsal onsdag 31 januari kl 15.00

På Arkivcentrum Syds Onsdagscafét den 31 januari visar vi filmen "Ge ett år av ditt liv" som gjorts av Cecilia Jonsson och Mats Harrysson. Bland annat har material till filmen hämtats ur missionshandlingar som finns bevarade i Skånes Arkivförbunds samlingar. 

Under 1960-talet var biståndet ungt och föreningar och projekt startades hemma och i andra länder för att ändra världens orättvisor. Ut i världen for svenska volontärer, alldeles vanliga unga människor, för att under ett par år av sina liv arbeta oavlönat i syfte att förbättra människors livsvillkor.

Vilka var volontärerna? Vad gjorde de i det fattiga Indien? Lyckades man hjälpa?

I filmen Ge ett år av ditt liv får vi med gamla smalfilmer och nygjorda intervjuer följa några av de första u-landsvolontärerna som med lastbåt drog till Indien. Ingvar Carlsson, KG Hammar och Birgitta Dahl medverkar också i filmen med kommentarer om dåtidens världsordning och volontärarbete. 

Obs! Evenemanget varar till 16.30 och är gratis.

Välkomna!

Bild på volontärer ur filmen Ge ett år av ditt liv, gjord av Cecilia Jonsson och Mats Harrysson

Innan Arkivcentrum Syds onsdagscaféer bjuds besökarna på kaffe med dopp från kl. 14.30. Biljetter hämtas i receptionen samma dag.

 

 


 

Teckning av Kjell Silverwitt.
Teckning av Kjell Silverwitt.

Vårens digitala grundkurs: Ordning och reda i föreningens handlingar

Kursen är avgiftsfri och genomförs digitalt via verktyget Teams.

Datum och tid: Ej klart

I grundkursen går vi igenom hur du på bästa sätt tar hand om föreningens protokoll, korrespondens, fotografier och andra dokument. Vi ger råd om bra arkiveringsrutiner och guidar i några sökvägar till föreningslivets arkiv.

Begränsat antal platser. Föranmälan till Skånes Arkivförbund: e-post: info@skanearkiv.se

 

 

Personarkiv. Foto Carolin Brigelius

Digitalt seminarium: Ordning och reda i ditt personarkiv

Du kanske vill få ordning på dina personliga handlingar, ditt personarkiv?  

Datum och tid: Ej klart.

I seminariet går vi igenom hur du på ett bra sätt kan ta hand om dina personliga handlingar. Vi ger råd om bra strukturering, sortering och bevarande av ditt arkiv. Vidare diskuterar vi vad man kan förvänta sig att hitta i ett personarkiv, samt vad som kan vara bra och intressant att spara för efterlevande och framtida historieforskning.

Seminariet är avgiftsfritt och genomförs digitalt via verktyget Teams.

Anmälan om intresse till Skånes Arkivförbund info@skanearkiv.se.