Vår i Lund. Foto: Anna Ketola
Vår i Lund. Foto: Anna Ketola

Vårens program 2019

Fler programpunkter kan tillkomma


 

Onsdagscafé 4 februari kl. 15

Naturliga medborgare – Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960

Lägerliv Eslövs Scoutkårs arkiv

Foto: Uå, fotograf okänd. Ur: Eslövs scoutkårs arkiv. Bevaras hos Skånes Arkivförbund

Under 1900-talet blev sommarläger i olika former en populär semesteraktivitet för barn och ungdomar. Scoutrörelsen och Unga Örnar var två av de verksamheter som upphöjde sommarlägren till kärnverksamhet. I ”tältstäderna” gavs möjlighet till både rekreation och medborgarfostran. Historikern Björn Lundberg, som undersökt relationen friluftsliv–medborgarfostran i avhandlingen Naturliga medborgare (2018), talar om sitt sökande i arkiven efter sommarminnen. Han avslöjar också hur en enskild lägerincident blev förstasidesnyhet i svenska tidningar och banade väg för nya sätt att se på scoutrörelsens verksamhet.

Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund
Gratis entré

 


 

Måndag 15 april till onsdag 17 april

Grundkurs för arkivassistenter

Välkomna till Lund där Skånes Arkivförbund tillsammans med Blekingearkivet arrangerar en efterlängtad och efterfrågad grundkurs i att ordna och förteckna föreningsarkiv!

Kursen är en baskurs där deltagarna får lära sig grunderna i att ordna och förteckna arkiv. I kursen ingår både teoretiska genomgångar och praktiska övningar där man får chansen att träna på de olika moment som kursen innehåller.

Kunskaps och färdighetsmål
Deltagaren ska efter genomgången kurs:
- kunna grunderna för enskilda arkiv i relation till andra arkivområden
- kunna grundläggande principer för att organisera, beskriva, bevara och återfinna arkivhandlingar och samlingar
- praktiskt kunna tillämpa grundläggande principer för ordnings- och förteckningsarbete av enskilda arkiv och förenings- och organisationsarkiv i synnerhet

Målgrupp
Kursen riktar sig till arkivassistenter eller motsvarande personer som arbetar med att ordna och förteckna arkiv i lokala, regionala och nationella arkivföreningar. Kursen kan också vara intressant för personer inom hembygdsrörelsen som har liknande uppgifter i hembygdsföreningar som har arkivsamlingar.

Anmälan och avgift
Anmälan görs senast 5 april till info@skanearkiv.se, alt. 046-19 59 60. OBS! anmälan är bindande.

Deltagaravgift är 1 000 kr/deltagare. Fika alla tre dagar, luncher dag 2 och 3 samt middag dag 1 under kursen ingår i deltagaravgiften (ange eventuell särskild kost vid anmälan). Resa och logi bokas på egen hand. För information och tips om lämpligt logi hänvisas till Skånes Arkivförbund (046-19 59 60). 

Det finns 20 platser till kursen och det är ”först till kvarn” som gäller.

Arrangörer: Skånes Arkivförbund och Blekingearkivet. Med bidrag från Region Skåne och Region Blekinge samt Svenska Arkivförbundet

Länk till inbjudan och program i pdf.

 


 

Lördag 27 april kl 12-16.30

Medlemsforum och årsmöte

Mötesskylt av Anna Ketola
Lördag 27 april är det dags för årets Medlemsforum och årsmöte.

Vi hoppas kunna samla flera av våra medlemsorganisationer kring en intressant och givande eftermiddag på Arkivcentrum Syd, Profyrvägen 20 i Lund.

 

PROGRAM

kl. 12.00 Lunch – Skånes Arkivförbund bjuder traditionsenligt på smörgåstårta

Per Karsten, museichef Historiska museet i Lundkl. 13.00 Föredrag: Uppåkra – där saga blir sanning.
Per Karsten, Museichef vid Historiska museet i Lund.
Uppåkra var Norra Europas största och mest långlivade forntida bebyggelse och utgjorde ett religiöst, politiskt och ekonomiskt centrum för Östdanmark (ca 200 e.Kr – 960 e. Kr) . De rika fynden bjuder på sensationella insikter i järnåldersmänniskornas villkor och stora kontaktytor. Händelser och skeenden som kanske också återfinns i dåtida litterära källor.

Kl. 14.00 Projektkavalkad från Skånes Arkivförbund
En krönika av presentationer från Arkivförbundets olika projekt:
- Arkivförbundets nyaste publikation ”Minns ditt 70-tal – personliga berättelser från 70-talet”.
- Förmedlingsprojektet ”Demokrati på mikronivå” för nya svenskar.
- Om nya webbläromedlet ”Lokala källor från Skåne”
- Förstudien ”Gång gång på nätet” om möjliga samarbeten för bevarandestrategier av föreningslivets ökade digitalisering.

kl. 14.30 Fika

Kl. 15.00 Årsmöte i Skånes Arkivförbund, följt av konstituerande möte för nyvald styrelse.

 

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018, medlemsliggare 2018 och verksamhetsplan 2019-2020

Ekonomisk årsredovisning med revisionsberättelse för 2018

Aktuella stadgar från 2017

Styrelsens förslag på reviderade stadgar 1:a läsningen

Handlingarna kommer också finnas i tryck på plats vid årsmötet. Önskas handlingarna i papper innan mötet kontakta Arkivförbundets kansli, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan av ombud samt deltagande på Medlemsforum senast onsdag 17 april

Anmälan görs till Arkivförbundets kansli.

 


 

Framsida Arkivcentrum Syds programfolder våren 2019Arkivcentrum Syd har många intressanta aktiviteter under våren

Hela programmet kan ni ladda ner här

Vid frågor om Skånes Arkivförbunds programaktiviteter under våren kontakta gärna oss på kansliet.