Vår i Lund. Foto: Anna Ketola
Vår i Lund. Foto: Anna Ketola

Vårens program 2019

Fler programpunkter kan tillkomma


 

Onsdagscafé 4 februari kl. 15

Naturliga medborgare – Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960

Lägerliv Eslövs Scoutkårs arkiv

Foto: Uå, fotograf okänd. Ur: Eslövs scoutkårs arkiv. Bevaras hos Skånes Arkivförbund

Under 1900-talet blev sommarläger i olika former en populär semesteraktivitet för barn och ungdomar. Scoutrörelsen och Unga Örnar var två av de verksamheter som upphöjde sommarlägren till kärnverksamhet. I ”tältstäderna” gavs möjlighet till både rekreation och medborgarfostran. Historikern Björn Lundberg, som undersökt relationen friluftsliv–medborgarfostran i avhandlingen Naturliga medborgare (2018), talar om sitt sökande i arkiven efter sommarminnen. Han avslöjar också hur en enskild lägerincident blev förstasidesnyhet i svenska tidningar och banade väg för nya sätt att se på scoutrörelsens verksamhet.

Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund
Gratis entré

 


 

Måndag 15 april till onsdag 17 april

Grundkurs för arkivassistenter

Välkomna till Lund där Skånes Arkivförbund tillsammans med Blekingearkivet arrangerar en efterlängtad och efterfrågad grundkurs i att ordna och förteckna föreningsarkiv!

Kursen är en baskurs där deltagarna får lära sig grunderna i att ordna och förteckna arkiv. I kursen ingår både teoretiska genomgångar och praktiska övningar där man får chansen att träna på de olika moment som kursen innehåller.

Begränsat antal platser - företräde har Skånes Arkivförbunds och Blekingearkivets medlemsorganisationer samt arkivföreningar i vårt interregionala nätverk (Halland, Kalmar län och Kronobergs län).

Mer information publiceras inom kort.

 


 

Lördag 27 april kl 12-16.30

Medlemsforum och årsmöte

Mer information publiceras inom kort.

 


 

Framsida Arkivcentrum Syds programfolder våren 2019Arkivcentrum Syd har många intressanta aktiviteter under våren

Hela programmet kan ni ladda ner här

Vid frågor om Skånes Arkivförbunds programaktiviteter under våren kontakta gärna oss på kansliet.