Vår i Skåne
Foto: Anna Ketola

Vårens program 2020

Fler programpunkter kan tillkomma


 

Arkivkurs i tre delar 25/2, 26/3 nytt datum: 2/9 och 5/5 återkommer om datum

UtbildningArkivkurs för Skånes Hembygdsförbunds medlemmar

Skånes Arkivförbund arrangerar i samarbete med Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund en arkivkurs under våren 2020. Kursen genomförs i tre delar och vänder sig till medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund.

Delkurs 1: Goda rutiner för hantering av arkivsamlingar
Tid och plats: 25/2 kl. 09.30-12. Fascikeln, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.

Delkurs 2: Att ordna och förteckna arkiv
Tid och plats: 26/3 Vi återkommer om nytt datum kl. 09.30-15.30. Fascikeln, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.

Delkurs 3: Att tillgängliggöra arkivsamlingar
Tid och plats: 5/5 Nytt datum: 17/8 kl. 14.00-16.00. Delkursen genomförs digitalt i zoom.

Anmälan görs senast 17/2 till info@skanearkiv.se, alt. 046-19 59 60. OBS! anmälan är bindande.
Deltagaravgift är 500 kr/deltagare. I deltagaravgiften ingår fika vid samtliga kurstillfällen (ange eventuell särskild kost vid anmälan).

Länk till kursinbjudan och beskrivning av var delkurs i pdf

 


 

Onsdagscafé 15 april kl. 15.00 INSTÄLLT

Anna Hellgren med familj och vänner dricker kaffe ca. 1920. Fotograf: Sven Hellgren/Joakim LarnöEkekullens skioptikonplåtar och Hellgrens arkiv, från soptipp till släktträd…

Om digitalisering av två fotografisamlingar. På 1960-talet gjordes ett fynd på Gullberna soptipp utanför Karlskrona. Fyndet gjordes av en ren slump och utgjorde en samling av 35 stycken skioptikonplåtar i gott skick. Plåtarna blev liggande i upphittarnas hem fram till för några år sedan då de lämnades in till Blekingearkivet. På en del finns text skriven och med hjälp av denna har byggnader, motiv och två familjer kunnat kartläggas. Bilderna är från början av 1900-talet och fram till cirka 1920.

Blekingearkivet har också digitaliserat 900 glasplåtar tagna av vägarbetare Sven Hellgren. Efter digitaliseringen har bilderna publicerats på blekinge.topotek.se och med hjälp av denna plattform samlas nu information och historia in som annars hade fallit i glömska. Det unika med den Hellgrenska samlingen är att fotograferingen har skett på ett begränsat geografiskt område och återspeglar 1920-talets liv på Listerlandet.

Föreläser gör Joakim Larnö och Per Frödholm från Blekingearkivet.

Tid: Onsdag 15 april kl. 15.00

Plats: Arkivcentrum Syds hörsal, Porfyrvägen 20, Lund

Allmän information: Ingen avgift. Från kl. 14.30 bjuds besökare på fika. Länk till information om tillgänglighet.

Bild: Anna Hellgren med familj och vänner dricker kaffe ca. 1920. Fotograf: Sven Hellgren/Joakim Larnö.

 


 

ÅMedlemsforumrsmöte och Medlemsforum lördag 18 april INSTÄLLT OCH FRAMFLYTTAT TILL PREL. LÖRDAG 5 SEPTEMBER

 


 

 

Arkivcentrum Syd har många intressanta aktiviteter under våren

 

Hela programmet kan ni ladda ner här

Vid frågor om Skånes Arkivförbunds programaktiviteter under våren kontakta gärna oss på kansliet.