Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019
Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019

 

Årsmöte 2020

 

Skånes Arkivförbunds årsmöte 18/4 ställs in och flyttas fram

 

Skånes Arkivförbund kan inte genomföra årsmöte som planerat den 18/4 på grund av det rådande läget med mycket hög risk för smittspridning av Covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten avråder föreningslivet från årsmöten och större sammankomster och regeringen har förbjudit sammankomster över 50 personer.

Vi är medvetna om att detta beslut bryter mot rådande stadgar som säger att årsmöte ska vara genomfört senast april månads utgång. Men vi hanterar detta som en extraordinär åtgärd.

Skånes Arkivförbund följer utvecklingen och när styrelsens arbetsutskott (AU) anser att det är möjligt att genomföra årsmötet kommer ny kallelse att gå ut till medlemsorganisationerna.

Preliminärt nytt datum för årsmötet är 5 september och att det genomförs på Arkivcentrum Syd i Lund. En digital lösning kan dock bli aktuell om det inte går att genomföra mötet på annat vis i september.

Det är en tråkig och exceptionell tid i rådande stund och vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för hur vi hanterar situationen.

Vänliga hälsningar

Mats Helmfrid, ordförande


 

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse med medlemsliggare 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021 i pdf

Ekonomisk årsredovisning  och revisonsberättelse 2019 i pdf 

Stadgar i pdf