Blå postitlapp med texten "Tag hand om din organisations historia!"Kurser och föredrag

Vi hjälper dig gärna med att få ordning i ditt arkiv! 

Vi erbjuder kurser på beställning. Hör gärna av er till oss för mer information!

Vi har regelbundet kurskvällar runt om i Skåne genom vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi reser då runt i regionen och berättar om hur man tar hand om sina föreningshandlingar och ger tips och råd. För information om var och när se aktuellt program för respektive vår och höst.
 

Kurser grundutbud

 

Ordning och Reda i föreningens dokument - grundkurs

Primär målgrupp: Föreningar och enskilda organisationer

Beskrivning: Vi går igenom hur du på bästa sätt tar hand om föreningens handlingar och dokument. Du får råd om förvaring och förvaringsmedel samt tips om lämplig litteratur för ytterligare fördjupning.

Kursen tar c:a 2,5 h


 

Ordning och Reda i föreningens dokument - fortsättningskurs

Primär målgrupp: Föreningar och enskilda organisationer

Beskrivning: Kursen följer grundkursen med fördjupning i frågor rörande organisationens arkivvård. Det ges också tillfälle till praktiska övningar för ordnande av organisationsarkiv.

Kursen tar c:a 2,5 h


 

Ordning och Reda i ditt privatarkiv

Primär målgrupp: Privatpersoner

Beskrivning: Vi går igenom hur du på bästa sätt tar hand om ditt personarkiv. Du får råd om förvaring och förvaringsmedel samt tips om lämplig litteratur för ytterligare fördjupning.

Kursen tar c:a 2,5 h


 

Ordna och förteckna enskilda arkiv - en introduktion

Primär målgrupp: Arkivföreningar, hembygdsföreningar och lokalhistoriska organisationer med egna arkivsamlingar.

Beskrivning: Vi går igenom grundläggande teorier och metoder för ordning- och förteckning av enskilda arkiv. Kursen innehåller också praktiska övningar där deltagarna får pröva strukturering och förteckningsarbete av enskilda arkivsamlingar.   

Kursen tar c:a 4 h


 

Verksamhetsutveckling: Arkivbildnings- och dokumenthanteringsplaner

Målgrupp: Föreningar och enskilda organisationer

Beskrivning: En introduktion till arbete med upprättande av arkivbildnings- och dokumenthanteringsplan för en organisation. Vi ger råd om vad man bör tänka på i arbetet och förslag på rutiner, bevaring och förvaring samt tips på lämplig litteratur för ytterligare fördjupning.

Kursen tar c:a 2,5 h 


 

Skriv din förenings historia

Målgrupp: Föreningar, enskilda organisationer och lokalhistoriskt intresserade.

Beskrivning: Inspirationskurs för historieskrivning av en organisations verksamhet över tid. 
Kursen kan också utgöra en grund för en studiecirkel där målsättningen är att skriva sin förenings eller organisations historia.
 

Vi kan också erbjuda verksamhetsförlagd utbildning anpassad specifikt efter din förening eller organisations behov och önskemål. 

Kontakta oss
 

Presentation inför en grupp

Föredragsverksamhet

Arkivet kan erbjuda föredragsverksamhet på kompetensområden som:
* arkivbildning och dokumenthantering 
* enskilda arkiv utifrån organisation och lokalhistoriskt perspektiv
* förmedling och arkivpedagogik 
* samverkan arkiv, bibliotek och museer (ABM) 
* strategisk planering och arkivverksamhet
* regional enskild arkivverksamhet och samverkansmodellen

Kontakta ossAvgifter för kurser och föredragsverksamhet

Arkivförbundets policy är att avgifter för kurser och föredrag subventioneras för arkivförbundets medlemmar. 

Kontakta oss om avgift för kurs eller föredrag