Var medlem i Skånes Arkivförbund

Har din förening eller ditt företag behov av få en säker förvaring? Eller ser fördelarna med ordning och reda i handlingarna?

Varför bevara arkivet?

Pärmar i rad i olika färgerPraktiskt!

Utan ett välordnat arkiv har föreningen svårt att överblicka den löpande verksamheten. Ett välskött arkiv med fasta rutiner gör att det går lättare och snabbare att hitta information, vilket sparar arbetstid, plats och därmed resurser.
 

OrdförandeklubbaJuridiskt och ekonomiskt!

Arkivet är föreningens minne och värdefullt för frågor som rör det egna rättsintresset. Utan en bra ordning riskerar man att göra om saker gång på gång.
 

Rött äppleHistoriskt!

Det är viktigt att verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt så att de som vill forska i föreningens historia - anställda, medlemmar, forskare - med hjälp av arkivet kan få en så rättvis bild som möjligt av verksamheten och av de människor som format den.
 

Det är viktigt att kunna berätta sin historia. En förutsättning för det är ett välordnat arkiv. Att bevara sitt arkiv handlar om det förflutna, nuet och framtiden.