Smörgåstårta årsmöte 2023
Bild från förra årets årsmöte: traditionsenlig smörgåstårta, men också en tårta väl värd en jubilar som blev 30 år 2023.

Årsmöte och Medlemsforum 13 april 2024

Arkivcentrum Syds hörsal, Porfyrvägen 20, Lund.
Lördag 13 april 2024 kl. 10.00

Dagordning enligt stadgar
Hälsningsord
Förhandlingar

Var medlem representeras av ett ombud på årsmötet. Anmälan av ombud till årsmötet görs till arkivförbundets kansli senast 7 april.
Vid anmälan anges namn och organisation samt kontaktuppgifter.

Nomineringar till styrelse och andra funktionärer ska vara arkivförbundets valberedning tillhanda senast 29 februari.

För kännedom: Motioner till årsmöte ska enligt stadgar vara styrelsen tillhanda senast en och en halv månad före datum för årsmöte: 1 mars 2024.

Årsmöteshandlingar  
Dagordning  
Verksamhetsberättelse och medlemsförteckning 2023 samt verksamhetsplan för 2024-2025
Bokslut 2023
Revisionsberättelse  
Budget 2024
Valberedningens förslag på val
Skånes Arkivförbunds stadgar    
Kallelse i pdf
Valberedningens inbjudan till nomineringar i pdf

Önskas handlingarna i papper innan mötet kontakta Arkivförbundets kansli, se kontaktuppgifter nedan.

Efter årsmötet genomförs ett Medlemsforum, som även kommer vara öppet för allmänhet.

Målerimall

Näringslivs- och företagsarkiv - en del av historien om Sverige


Program kl. 11.30 - ca 14.30 - öppet för allmänhet (OBS! föranmälan)

Kl. 11.35   Nobels arkiv – världsarv, familje- och företagsarkiv – och en del av historien om Sverige. David Larsson från Riksarkivet berättar.

Kl. 12.15   Ett företagsarkivs utmaningar och villkor – och en del av historien om Sverige. Tommy Lindqvist och Anders Bredahl från Skånes Näringslivsarkiv.

Kl. 12.30   Vad har suttit på väggarna? – och en del av historien av Sverige. Tapethistoriskt föredrag av Nils Markus Karlsson, Tapetorama.

Med anledning av föredraget har vi också en mindre utställning som visar dekorationsmålerimallar som finns bevarade i arkivet från Målerifirman E. Jeremiasons eftr. W. Persson.

Kl. 13.15   Skånes Arkivförbund bjuder på lättare förtäring till anmälda deltagare.

Programmet är öppet för allmänheten. Länk till program i pdf.
Föranmälan om deltagande görs till kansliet info@skanearkiv.se senas 7 april