Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019
Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019

Årsmöte 2022

 

Skånes Arkivförbunds årsmöte genomfördes lördag 23 april

Plats: Arkivcentrum Syds hörsal, Porfyrvägen 20, Lund.

Årsmöteshandlingar 
Dagordning  
Verksamhetsberättelse 2021 med medlemsliggare och verksamhetsplan 2022-2023 i pdf 
Ekonomisk årsredovisning 2021 i pdf  
Revisionsberättelse 2021 i pdf   
Budget 2022   
Valberedningens förslag till val i pdf  
Skånes Arkivförbunds stadgar     

Kontakta kansliet för kopia på årsmötesprotokoll.

Medlemsforum

I anslutning till årsmötet inbjöds även deltagarna till Medlemsforum. Med två presentationer.
Tema: Demokrati och kvinnlig rösträtt.

Att hitta rösträttskvinnor i arkiven. Exemplet Kristina Borg från Helsingborg. Karin Gustavsson från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Forskarcirkel - en samarbetsform mellan forskare och lokalhistoriker som ledde fram till boken ”Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt”. Per Carlsson från Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm.