Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019
Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019

Årsmöte 2021

 

Skånes Arkivförbunds årsmöte lördag 17 april kl. 10.00

Mötet kommer genomföras digitalt i mötesverktyget Microsoft Teams.

Dagordning:
Enligt stadgar
Hälsningsord
Förhandlingar
Avslutning med programinslag med utgångspunkt i stenindustrins historia i nordöstra Skåne. Mer information kommer.

Anmälan av ombud till årsmötet görs till Arkivförbundets kansli senast 9 april.

Var medlemsorganisation eller institution representeras av ett ombud på årsmötet.

Vid anmälan av ombud ange: Organisation, ombudets namn samt kontaktuppgift som ska innehålla e-post. 

För kännedom: Motioner till årsmöte ska enligt stadgar vara styrelsen tillhanda senaste en och en halv månad innan mötesdatum: 1 mars.

Årsmöteshandlingar
Dagordning  
Verksamhetsberättelse 2020 med medlemsliggare och verksamhetsplan 2021-2022 i pdf 
Ekonomisk årsredovisning 2020 i pdf  
Revisionsberättelse 2020 i pdf   
Budget 2021    
Valberedningens förslag till val i pdf  
Skånes Arkivförbunds stadgar     

Önskas handlingarna i papper innan mötet kontakta Arkivförbundets kansli.