Lättare förtäring årsmöte 2024
Efter årets årsmöte och medlemsforum bjöds deltagarna traditionsenligt på smörgåstårta.

Årsmöte och Medlemsforum genomfördes 13 april 2024

Plats: Arkivcentrum Syds hörsal, Porfyrvägen 20, Lund.

Stort tack till alla ombud och deltagare för ert engagemang och för all positiv respons vi fick för verksamheten. Tack också till årets mötesordförande Stig Svensson (vice ordförande i Lunds kommunfullmäktige) som bidrog till ett väl genomfört årsmöte.

Vi hälsar Lynn Åkesson (enskild Lund) och Mats Ebbesson (Kullabygdens Idrottshistoriska förening, Höganäs) välkomna som nya ledamöter i styrelsen. 

Vi tackar därmed avgående Ingela Frid för det engagemang hon haft i styrelsearbetet och i verksamheten. 

Vi vill också stort tacka avgående Sven Eric Davidsson för det mångåriga och värdefulla engagemang han haft i styrelsearbetet och för verksamheten. Sven Eric valdes in i styrelsen första gången 2001 var under åren 2006-2017 Skånes Arkivförbunds kassör, och han har förtjänstfullt företrätt förbundet i en rad olika sammanhang genom åren.

Under årsmötet beslöts om oförändrade medlems- och hyllavgifter 2025.

Med stor inspiration tar vi nu oss an 2024 års verksamhet.

Årsmöteshandlingar  
Dagordning  
Verksamhetsberättelse och medlemsförteckning 2023 samt verksamhetsplan för 2024-2025
Bokslut 2023
Revisionsberättelse  
Budget 2024
Valberedningens förslag på val
Skånes Arkivförbunds stadgar    
Kallelse i pdf
Valberedningens inbjudan till nomineringar i pdf