Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019
Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019

Årsmöte 2020

 

Skånes Arkivförbunds årsmöte har flyttats till söndag 13 september

 

Skånes Arkivförbund kunde inte genomföra årsmöte som planerat den 18/4 på grund av det rådande läget med mycket hög risk för smittspridning av Covid-19 i Sverige. Årsmötet är nu flyttat till söndag 13 september. Vi är medvetna om att detta beslut bryter mot rådande stadgar som säger att årsmöte ska vara genomfört senast april månads utgång. Men vi hanterar detta som en extraordinär åtgärd.

Tid: Söndag 13 september 2020 kl. 10.30
Plats: Hörsalen, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund

Hörsalen har normalt plats för 124 personer. Med erfarenhet från tidigare årsmöten, och antalet deltagare vid dessa, ser vi att det finns god möjlighet att deltagarna kan sitta med gott avstånd emellan sig i hörsalen. Ingen annan verksamhet är i lokalerna vid vårt årsmöte. 

Dagordning:
Enligt stadgar
Hälsningsord
Förhandlingar
Avslutning med lättare förtäring. Förtäring kommer finnas portionsförpackat.

Anmälan av ombud till årsmötet görs till Arkivförbundets kansli senast 4 september.

Var medlemsorganisation eller institution representeras av ett ombud på årsmötet.

Vid anmälan av ombud ange: Organisation, ombudets namn, kontaktuppgift, samt information om eventuell särskild kost (vegan, vegetariskt eller födoämnesallergi). 

Nomineringar till styrelse och andra funktionärer har varit Arkivförbundets valberedning tillhanda 28 februari enligt tidigare kallelse till ordinarie årsmöte.

För kännedom: Motioner till årsmöte ska enligt stadgar vara styrelsen tillhanda innan januari månads utgång

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2019 med medlemsförteckning 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 i pdf
Ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse 2019 i pdf 
Stadgar 2:a genomläsningen i pdf
Stadgar fr 2017 i pdf
Valberedningens förslag till val i pdf

Handlingarna kommer också finnas i papperskopior på plats vid årsmötet.

Önskas handlingarna i papper innan mötet kontakta Arkivförbundets kansli.

Det är en tråkig och exceptionell tid i rådande stund och vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för hur vi hanterar situationen.

Kallelse till årsmötet i pdf

 

Till ett givande möte hälsar

Skånes Arkivförbund, styrelsen
Mats Helmfrid, ordförande