Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019
Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019

Årsmöte 2022

 

Skånes Arkivförbunds årsmöte lördag 23 april kl. 10.00

Plats: Arkivcentrum Syds hörsal, Porfyrvägen 20, Lund.

Dagordning:
Enligt stadgar
Hälsningsord
Förhandlingar
Avslutning med programinslag.

Anmälan av ombud till årsmötet görs till Arkivförbundets kansli senast 13 april.

Var medlemsorganisation eller institution representeras av ett ombud på årsmötet.

Vid anmälan av ombud ange: Organisation, ombudets namn samt kontaktuppgift som ska innehålla e-post. 

För kännedom: Motioner till årsmöte ska enligt stadgar vara styrelsen tillhanda senast en och en halv månad innan mötesdatum: 1 mars.

Årsmöteshandlingar 
Dagordning  
Verksamhetsberättelse 2021 med medlemsliggare och verksamhetsplan 2022-2023 i pdf 
Ekonomisk årsredovisning 2021 i pdf  
Revisionsberättelse 2021 i pdf   
Budget 2022   
Valberedningens förslag till val i pdf  
Skånes Arkivförbunds stadgar     

Önskas handlingarna i papper innan mötet kontakta Arkivförbundets kansli.

Medlemsforum

I anslutning till årsmötet inbjuds även deltagarna till Medlemsforum. Tema: Demokrati och kvinnlig rösträtt.

PROGRAM 23 APRIL

Från kl. 09.30 registrering

Kl. 10.00           Skånes Arkivförbunds årsmöte

Ca kl. 11.15     Att hitta rösträttskvinnor i arkiven. Exemplet Kristina Borg från Helsingborg. Karin Gustavsson från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Ca kl. 11.40     Forskarcirkel - en samarbetsform mellan forskare och lokalhistoriker som ledde fram till boken ”Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt”. Per Carlsson från Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm.

Ca kl. 12.10     Avslutning och Skånes Arkivförbund bjuder traditionsenligt på smörgåstårta.

Anmälan senast onsdag 13 april. I anmälan bör det framgå om man önskar vegetarisk kost.

Anmälan görs till:

e-post: info@skanearkiv.se

telefon: 073-051 08 16