Smörgåstårta årsmöte 2023
Traditionsenlig smörgåstårta, men också en tårta väl värd en jubilar 2023.

Årsmöte och Medlemsforum 22 april 2023

Plats: Arkivcentrum Syds hörsal, Porfyrvägen 20, Lund.

Stort tack till alla ombud och deltagare för ert engagemang och för all positiv respons vi fick för verksamheten.

Vid årsmötet omvaldes Mats Helmfrid som ordförande i två år, och vi hälsar Ingrid Gustavsson från SPF Seniorerna Skånedistrikt välkommen som ny ledamot i styrelsen. Vi tackar därmed också avgående May Öberg för det värdefulla engagemang hon haft i styrelsearbetet och för verksamheten.

Under årsmötet beslöts om oförändrade medlemsavgifter 2024, och med anledning av ökade lokal- och driftskostnader höjs hyllavgiften från och med 2024 från 175 till 195 kr/hlm. OBS! Höjning av hyllavgift gäller först 2024.

Med stor inspiration tar vi nu oss an 2023 års verksamhet.

 

Årsmöteshandlingar för årsmötet 22 april 2023 
Dagordning  
Verksamhetsberättelse och medlemsförteckning 2022 samt verksamhetsplan för 2023-2024 i pdf 
Bokslut 2022 i pdf
Revisionsberättelse i pdf   
Budget 2023 i pdf
Valberedningens förslag på val i pdf
Skånes Arkivförbunds stadgar    
Kallelse i pdf
Valberedningens inbjudan till nomineringar i pdf

 

Torna-Hällestads socialdemokratiska kvinnoklubb inviger fana 1953, Hillevi Jönsson ordf. Bild i Arbetet 22/2 1953.
Torna-Hällestads socialdemokratiska kvinnoklubb inviger fana 1953, Hillevi Jönsson ordf. Bild i Arbetet 22/2 1953.

I anslutning till årsmötet inbjöds även deltagarna till Medlemsforum och föredraget:

Margareta Ståhl: Folkrörelsernas kvinnofanor
Kvinnoföreningars fanor, kvinnan som motiv och kvinnliga fankonstnärer.

Folkrörelsernas fanor är samlingstecken för föreningarna men också ett budskap utåt. Fanan ska ena gruppen men kan också vara en stridsfana i kampen för nykterhet, för en fri religion eller för ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Vilken roll spelade kvinnornas fanor? Skiljer de sig från männens? Hur skildras kvinnan som motiv? Fanns det kvinnliga fankonstnärer eller broderade kvinnorna själva sina fanor?

Föredraget kretsar kring vad kvinnornas fanor kan berätta om kvinnans roll i våra folkrörelser.

Margareta Ståhl är fil. dr i visuell kommunikation, f.d. arkivarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och har skrivit en rad böcker om arbetarrörelsens bildspråk.

Programpunktens affisch i pdf