Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019
Inger Åhlin Torstensdotter och Monica Molin från styrelsen vid årsmötet på Arkivcentrum Syd 2019

Årsmöte 2021

 

Skånes Arkivförbunds årsmöte planeras till lördag 17 april kl. 10.00

Mötet kommer genomföras digitalt. Mer information inom kort.

Dagordning:
Enligt stadgar
Hälsningsord
Förhandlingar
Avslutning med programinslag.

Anmälan av ombud till årsmötet görs till Arkivförbundets kansli senast 9 april.

Var medlemsorganisation eller institution representeras av ett ombud på årsmötet.

Vid anmälan av ombud ange: Organisation, ombudets namn samt kontaktuppgift som ska innehålla e-post. 

Nomineringar till styrelse och andra funktionärer. Datum för när valberedningen vill ha nomineringar publiceras inom kort.

För kännedom: Motioner till årsmöte ska enligt stadgar vara styrelsen tillhanda senaste en och en halv månad innan mötesdatum: 1 mars.

Årsmöteshandlingar
Publiceras i slutet av mars.

Önskas handlingarna i papper innan mötet kontakta Arkivförbundets kansli.