Förtäring under medlemsforum och årsmöte

Våra årsmöten och medlemsforum är ett tillfälle för medlemmarna att nätverka och kunskapsdela

Välkommen att bli medlem hos oss!

Du och din organisation är en del av ett historiskt sammanhang. Samtidigt är du och din organisation ensam i sitt slag. Det är viktigt att kunna berätta om sin historia liksom att hitta rätt information snabbt och enkelt.

Som medlem i Skånes Arkivförbund förvarar du din organisations arkiv på ett tryggt sätt och har möjlighet att tillgängliggöra källmaterial för forskning.

Skånes Arkivförbund är ett politiskt obundet arkiv där den lilla och den stora organisationen, intressegrupper, företag, enskilda personer från hela Skånes civila sektor är välkomna som medlemmar. Läs mer om Skånes Arkivförbund

Till medlemsansökan i pdf

 

Vi kan erbjuda våra medlemmar:

  • Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor
  • Ordning och reda
  • Trygg förvaring och bevarande efter Riksarkivets normer
  • Deponerade arkivhandlingar blir ordnade, förtecknade och en arkivförteckning upprättas
  • Inbjudan till kurser samt förmåner vid arkivförbundets program-, föredrag- och seminarieverksamhet.

Ytterligare förmåner och möjligheter som medlem finns under Medlemsservice och Medlemsforum 

Medlemsavgifter 2024

Enskild stödjande medlem: 200 kr/år

Lokal organisation: 275 kr/år

Regional- eller distriktsorganisation: 500 kr/år

Riksorganisation: 900 kr/år

Kommunal eller statlig arkivinstitution: 900 kr/år

Medlemsavgift inbetalas på bankgiro: 5700-3147

Vid deposition av arkivhandlingar är hyllavgiften 195 kr/hyllmeter/år. Medlemsavgiften subventionerar hyllavgiften med att ingen avgift tas för den första hyllmetern.

Länk till information inför leverans av arkivhandlingar och bevaranderåd