Medlemsförteckning från 1920
Bild: Medlemsmatrikel, medlemsförteckning från 1920

Skånes Arkivförbund och den europeiska personuppgiftsförordningen - GDPR

Denna informationstext beskriver hur Skånes Arkivförbund behandlar personuppgifter, utifrån den nya lagstiftningen som allmänt benämns GDPR.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd samt skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. 

Inför den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen träder i kraft presenterar Skånes Arkivförbund information om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Skånes Arkivförbund

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Genom er organisations medlemskap i Skånes Arkivförbund eller som enskild direktanvändare samlas kontaktinformation in från organisationen eller direkt från dig. Uppgifterna avser namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er organisation som medlem. Dessa uppgifter sparas så länge som organisationen är medlem i Skånes Arkivförbund eller som du som direktanvändare betraktas som kund hos oss och därefter maximalt under två år. Inför varje nytt verksamhetsår överförs uppdaterade adressuppgifter till medlemsregistret hos oss på Skånes Arkivförbund, detta för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

Era/Dina uppgifter lämnas endast till den som organisationen bemyndigar som personuppgiftsbiträde och till Skånes Arkivförbunds personuppgiftsbiträde som handlägger organisationens arkivhandlingar och möjligen om det förekommer ett underbiträdesavtal mellan organisationen och tredje part.