Tecknat coronavirus

Aktuell minnesinsamling

Social distansering och föreningsliv – går det?

- Hur påverkas Skånes föreningsliv av Coronapandemin?

Skånes Arkivförbund vill skapa en minneskapsel att bevaras för framtiden över situationen som råder för Skånes föreningsliv just nu.

Med anledning av den rådande Coronapandemin har förutsättningarna för föreningslivet på kort tid förändrats. Restriktioner och rekommendationer om folksamlingar, mänskliga möten och aktiviteter påverkar samhället och då även föreningslivets förutsättningar och möjligheter. En del organisationer får svårare att motivera och engagera sina medlemmar och genomföra sin verksamhet. Andra organisationer blir mer omfattande och engagemanget ökar för aktiviteter och initiativ. En del får anpassa, utveckla och kanske skala upp sin verksamhet medans andra får ställa in och kanske upphöra helt eller för en tid.

Skånes Arkivförbund följer utvecklingen och vi vill på vårt vis försöka hjälpa framtidens forskare och intresserade att kunna utforska i källmaterial från samtiden om hur Coronapandemin påverkade samhället i Skåne och föreningslivet i synnerhet.

Vi vänder oss nu till alla våra medlemsorganisationer med några frågor om hur Coronapandemin påverkat er organisation och verksamhet.

Vi ber våra medlemsorganisationer att berätta och beskriva.

Era reflektioner och erfarenheter kan skickas till Arkivförbundet via brev och e-post. Uppgifterna kan ges i er organisations namn eller om ni vill vara anonyma. Perspektivet är föreningen och organisationen och inte personen eller individen.

Frågor som kan vara ett stöd:
Har er organisation påverkats av den pågående Coronapandemin?
Har Coronapandemin påverkat era medlemmar - deras engagemang i organisationen, deras möjlighet att delta eller medverka?
Är er uppfattning att den nuvarande Coronapandemin kommer påverka er organisation på sikt?

 

Skriv och berätta! Dela med er till minnesarkivet!

Skicka ert svar till: Skånes Arkivförbund. Porfyrvägen 19, 224 78 Lund, eller till info@skanearkiv.se

Minneskapseln kommer bevaras i Arkivförbundets minnesarkiv och finnas tillgänglig för forskning som följer de forskningsetiska regler som finns inom akademin.

Vi på Skånes Arkivförbund hoppas att våra medlemsorganisationer vill vara med och bidra med sina erfarenheter av vilka effekter Coronapandemin har på det skånska föreningslivet.

Länk till information om insamlingen i pdf

 

Grattis

Årets jubilarer 2021

140 år !
IOGT-NTO 51 Ängelholm (1881)

120 år
Lunds Kvinnliga Gymnastikförening (1901)

105 år
Föreningen för Fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne (1916)

85 år
Tidskriften Rotary Norden (1936)

80 år
Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse (1941)

75 år
Sällskapet Lundaakademiker (1946)

60 år
S:t Lukas Malmö (1961)

40 år
Skånska Akademien (1981)
IBK Lund (1981)
Lunds Zontaklubb (1981)

30 år
Skånes Näringslivsarkiv (1991)
Hvens Hembygdsförening (1991)

Skånes Arkivförbund gratulerar alla jubilarer!

 

Medlemsforum

  • Har er organisation ett jubileum som vi kan uppmärksamma?
  • Pågår något intressant arkiv- eller lokalhistoriskt projekt som ni vill berätta om?
  • Behöver ni efterlysa arkivmaterial?
  • Vill ni anslå om arrangemang eller aktivitet som kan intressera våra medlemmar?

Kontakta oss om ni har något att dela med er eller förmedla vidare till våra medlemmar