Medlemsservice och medlemsförmåner


Kurser och utbildning

Vår policy är att avgifter för kurser och utbildning ska subventioneras för arkivförbundets medlemmar.

Länk till arkivförbundets utbud av kurser och utbildning

Om din organisation har särskilda behov eller önskemål om kurs eller utbildning kontakta oss gärna!
 

Arkivvårdsmaterial för arkivets medlemmar

Som medlem hos oss finns det möjlighet att förmånligt beställa arkivvårdsmaterial i udda antal och i mindre volymer.

Medlemspriser på arkivvårdsmaterial (pdf) uppdaterad 20230923

Kontakta oss för beställning av arkivvårdsmaterial
 

Arkivutredning och upprättande av dokumenthanteringsplaner

Arkivförbundet är en resurs som din organisation kan ta till för utredning, planering och upprättande av policy för organisationens arkiv- och dokumenthantering.

Arkivet är också en resurs som kan anlitas om din organisation behöver praktisk hjälp vid dokumentation och ordnande av ert arkiv.

Avgift vid utredningar och förteckningsuppdrag

Externa tjänster i form av utredningar, ordnings- och förteckningsarbete, upprättande av dokumenthanteringsplaner etc utfärdar arkivförbundet en timdebitering enligt schablon: 1000 kr/h.

Ersättning för resor samt kostnad för material tillkommer. Vid större arbeten ges offert.
 

Lokaler för möten och konferensverksamhet

Som medlemsorganisation finns möjlighet att boka lokal för möten och seminarier på arkivet.

Kontakta oss för mer information