Mall för arkivpolicy och arkivinstruktion

Som stöd för föreningen finns här en mall och ett förslag på policydokument för föreningens dokumenthantering och arkiv.

I vår mall finns förslag på arkivpolicy, instruktion till arkivansvarig och en enkel plan för hur föreningens dokument och arkivet kan struktureras.

Anpassa gärna efter er förenings specifika verksamhet och behov.

Länk till mall för arkivpolicy och arkivinstruktion i pdf