Tecknad vägvisare till framtid, tidigare och nu.Sökvägar till våra arkiv

Arkivförteckningen är en innehållsförteckning och ett sökinstrument till de handlingar som ingår i de olika arkiven. 

Ett flertal arkivinstitutioner däribland Skånes Arkivförbund publicerar sina arkivförteckningar i den Nationella Arkivdatabasen (NAD). Databasen erbjuder ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. 

Våra samlingarär också sökbara genom våra arkivbildarregister som finns upplagda här på vår webbplats dels efter olika föreningskategorier dels efter föreningens geografiska hemvist. I dessa register får du uppgift om arkivets förteckningsstatus och dess omfång i tid och antal volymer. 

Skåneregistret är vår egna databas som innehåller uppgifter om arkiven från föreningar, företag och privatpersoner som finns bevarade hos olika arkivinstitutioner runt om i Skåne. Databasen möjliggör sökningar och sammanställningar utifrån en mängd olika kriterier. Kontakta oss gärna om du har frågor!