Sök arkiv ordnade efter genre

I Skånes Arkivförbunds samlingar finns bevarade enskilda arkiv från många olika föreningar, organisationer, företag eller personer. I arkivbildarregister som är indelade efter genre kan man få en uppfattning om vilka enskilda arkiv som finns bevarade hos oss.

Länkar till respektive arkivbildarregister ordnade efter genre finns i listan här nedan samt i länkar i anslutning till varje presentation av de olika kategorierna längre ner på sidan.

Observera att en organisation kan ordnas efter flera genre. Vi har här med några undantag valt att kategorisera efter huvudverksamhet, men vid sökning kan man behöva titta i flera kategorier för resultat. 

Bildningsorganisationer
Ekonomiska och kooperativa organisationer 
Fackliga organisationer 
Freds- och försvarsorganisationer  
Friluftsliv, djur och natur  
Företag   
Idrott- och fritidsorganisationer   
Kulturorganisationer
Nykterhetsorganisationer  
Person- och gårdsarkiv  
Politiska organisationer
Religiösa organisationer 
Solidaritets- och välgörenhetsorganisationer  
Övriga organisationer 

 

Studiecirkel. SKS Mellanskåne. Årtal och fotograf okänt
Bild: Studiecirkel. Fotograf samt årtal okänt. Ur: SKS Mellanskånes arkiv

Bildnings- och studieorganisationer

Här hittar ni arkiven från såväl i dag verksamma som numera nerlagda studieförbund t ex Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV), här finns också föregångarna i form av ordrika diskussionsklubbar, läsecirklar och föreningsbibliotek.
Länk till kategorin Bildnings- och studieorganisationer

Tryck: Kooperativa föreningen Fenix i Lund.
Kooperativa föreningen Fenix i Lund, Tryck

Ekonomiska organisationer 

Här hittar ni arkiven från Kooperations- och Konsumtionsföreningar, Byggnadsföreningar, Sjuk- och Begravningskassor, Arbetslöshetskassor och andra föreningar för arbetslösa. Inom denna kategori finns det äldsta materialet som vi bevarar, Vellinge Strandmarksägarförening vars handlingar sträcker sig från 1799 och fram till våra dagar. 
Länk till kategorin Ekonomiska organisationer


Fackliga organisationer

Här finns handlingarna från arbetsmarknadens fackliga organisationer från klubb- till förbundsnivå. Framförallt är det Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) som är väl representerade.

Sv Murareförbundet avd 1 Lund. Jubileumsvisa 1936

Freds- och Försvarsorganisationer

Här ingår distrikts- och lokalavdelningar inom Förenta Nationerna (FN) och Frivillig Befälsutbildning (FBU) numera Försvarsutbildarna. Här hittar man också handlingar från den tidiga Skarpskytterörelsen och från Svenska Lottakåren och Svenska Blå Stjärnan.  

Burlövs lottakår, Fotografi 1957Friluftsliv- och naturvårdsorganisationer

Här hittar man arkiv från organisationer som arbetar med Djurvård t ex Oxie härads biodlarförening. Här finns handlingar från Miljö- och Naturvårdsorganisationer som t ex Aktion Skåne-Miljö. Här finns även arkiven från de Scoutkårer som inte är knutna till nykterhets- eller frikyrkorörelse

Oxie härads biodlarförening, Tryck 1972

 

Företag

En mindre samling företagsarkiv bevaras av Skånes Arkivförbund. De flesta av dessa har överförts från Lunds stadsarkiv och därför härrör många från Lunds kommun. Här finns t ex arkivet från anrika AB Lunds Mekaniska Verkstad

AB Lunds Mekaniska Verkstad Fotografi


Idrotts- och sportorganisationer

Från den skånska idrottsrörelsen finns handlingar från såväl distrikts- som lokalnivå. Här finns bl a handlingar från flera av länets Golfklubbar och från Lund bevarar vi en stor del av det lokala idrottslivet t ex Simklubben Poseidon.

Simklubben Poseidon, Simhallsbroschyr
Kulturella organisationer

Här hittar ni föreningar som har verkat eller verkar inom bl a teater, konst, sång, musik och dans. Det äldsta materialet finns i arkivet från Borgare-Sångföreningen i Lund vars handlingar sträcker sig från 1862 till1893.

Borgare-Sångföreningen i Lund, Fotografi


Nykterhets- och Antidrogorganisationer

Nykterhetsrörelsen är en av våra tidiga folkrörelser och i våra samlingar finns handlingar från IOGT-NTO och dess föregångare. Här finns också arkiv från Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) Sveriges Blåbandförbund, Vita Bandet och Vi som inte röker (VISIR)

Godtemplarsamfundet Concordia av IOGT, Tryck

Person- och gårdsarkiv

I våra samlingar ingår även arkiv från privatpersoner, ofta har personen i fråga haft någon förankring till föreningslivet i Skåne. Personarkiven innehåller ofta intima handlingar som dagböcker, brev och privata räkenskaper.

Folkskolelärare Algot B Jönssons arkiv, SkolfotografiPolitiska organisationer

Vi har tagit emot arkiv från Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna och från dessa ingår dess huvudorganisationer, kvinno-  och ungdomsorganisationer. Här ingår också handlingar från Ungsocialister och APK. Här hittar man också handlingar från Folkomröstningar och andra politiska kampanjer t ex Folkkampanjen Nej till kärnkraft.

Lunds Socialdemokratiska kvinnoklubb, Affisch 1933Religiösa organisationer

En stor del av våra samlingar kommer från väckelserörelsens frikyrkosamfund. Här finns arkiven från Svenska Baptistsamfundet, Fribaptistsamfundet, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), Metodistkyrkan, Örebromissionen och Pingstkyrkan. Vi bevarar även arkiven från Frälsningsarméns Distriktshögkvarter och dess olika kårer i länet.

Fribaptistsamfundet, Tryck
Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer

Här finns ett stort antal arkiv från Röda Korsets verksamhet på distrikts- och lokal nivå, här finns också Rädda Barnen och övriga organisationer som har verkat eller verkar inom solidaritet och välgörenhet, t ex Rotary, några barnhem och olika vänskapsförbund.

Rädda Barnens lokalavdelning i Lund, Tryck


Övriga organisationer

Här hittar ni arkiven från Kvinno- Pensionärs- och Handikapporganistioner, här finns också arkiven från Hyresgäströrelsen, från Bransch- och företagarorganistioner och från Resoklubbar och övriga organisationer inom turism.

Lunds Livsmedelshandlareförening Verifikationer