Databas över bevarade enskilda arkiv i Skåne

I Skåneregistret finns uppgifter om enskilda arkiv; föreningar, företag och privatpersoner som är eller har varit verksamma i Skåne, och som finns bevarade hos såväl Skånes Arkivförbund som hos länets lokala föreningsarkiv och en del kommunarkiv. Registret har utarbetats i samarbete med Riksarkivet och fungerar även som ett leveransregister till NAD. Databasen uppdateras kontinuerligt. För närvarande finns uppgifter om drygt 4000 arkivbildare varav ungefär hälften förvaras hos arkivförbundet. 

I dagsläget är Skåneregistret enbart tillgängligt på vårt kansli. Om du har frågor rörande Skåneregistret eller om du har uppgifter om enskilt arkivmaterial i Skåne får du gärna kontakta oss.

Broschyr om Skåneregistret

Registreringsblankett för uppdatering i Skåneregistret

Deltagande arkivinstitutioner i Skåneregistret

Sök arkiv från den enskilda sektorn som finns bevarade hos kommunarkiv

Här nedan finns arkivbildareregister (pdf) över enskilda arkiv som bevaras hos de kommunarkiv i länet som deltar i Skåneregistret. Dessa register ger en överblick över de enskilda arkiv som finns bevarade lokalt. Motsvarande arkivbildareregister finns för de samlingar som bevaras av våra medlemsarkiv.

Bromölla kommuns centralarkiv
Båstads kommunarkiv
Eslövs kommuns centralarkiv
Hörby kommuns centralarkiv
Klippans kommunarkiv
Landskrona kommuns centralarkiv
Perstorps kommunarkiv
Skurups kommunarkiv
Svalövs kommunarkiv
Tomelilla kommunarkiv
Centralarkivet i Ängelholms kommun
Östra Göinge kommunarkiv