Sök arkiv från den enskilda sektorn hos våra medlemsarkiv

I Skåne har vi flera lokala föreningsarkiv med egna samlingar av det lokala föreningslivets handlingar. Flertalet av länets kommunarkiv bevarar också handlingar från den enskilda sektorn. En del av dessa samlingar har arkivförbundet inventerat som en del av projektet Skåneregistret och genom Skåneregistrets leveransfunktion till den nationella arkivdatabasen (NAD) är dessa bestånd sökbara på

NAD.

Här nedan finns länkar (pdf) till alfabetiskt ordnade arkivbildareregister dels över de lokala föreningsarkivens bestånd och dels över de enskilda arkiv som finns bevarade hos kommunarkiv som är medlemmar hos oss. I dessa register får du en överblick över arkiv från den enskilda sektorn som finns bevarat lokalt.

En del av våra medlemsarkiv runt om i Skåne har inte blivit inventerade för Skåneregistrets räkning, men dessa arkivs bestånd kan ändå vara sökbara och länk till respektive sökfunktion alternativt kontaktuppgifter finns i listan nedan.

Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg
Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne
Folkrörelsearkivet i Helsingborg
Folkrörelsearkivet i Kristianstad
Folkrörelsearkivet i Ängelholm
Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg
Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm
Idrottsmuseet i Malmö
Skånes Näringslivsarkiv

Helsingborgs stadsarkiv
Hässleholms kommunarkiv
Kristianstads kommunarkiv
Kävlinge kommunarkiv
Lomma kommuns centralarkiv
Malmö stadsarkiv
Simrishamns kommunarkiv
Lunds stadsarkiv
Staffanstorps kommunarkiv
Trelleborgs kommunarkiv
Vellinge kommunarkiv
Landsarkivet i Lund