Temauppgift vid arkivpedagogisk konferens i Lund arrangerad av Skånes Arkivförbund 2008
Temauppgift vid arkivpedagogiks konferens i Lund arrangerad av Skånes Arkivförbund 2008. Foto: Karin Sjöberg.

Information riktad särskilt till lärare och andra pedagoger

Utbudsträffar och fortbildning

Skånes Arkivförbund kan erbjuda lärare och andra pedagoger utbudsträffar och fortbildning. Innehåll kan anpassas efter behov.

Exempel på fortbildning:

I arkiven finns det liv!

Hur kan man som pedagog använda sig av arkiv och arkivmaterial i sin undervisning?

Fortbildningen är utarbetad efter den nya läroplanen från 2011 och tar i sitt ursprungsutförande ca. två timmar.

Kontakta oss 
 


Studiebesök och visning i magasin. Foto: Anna Ketola

Möjlighet att boka aktiviteter och temamaterial

Skånes Arkivförbund erbjuder en rad olika pedagogiska resurser så som arkivväskor, temavisningar och digitala läromedel för att bistå pedagoger i skola och undervisning. Mycket av dessa resurser kan också användas av pedagoger inom äldreomsorgen. Vi anpassar den skolpedagogiska verksamheten efter elevernas ålder - från lågstadiet till gymnasiet, Komvux och äldreomsorg - och efter önskemål och behov.

Skånes Arkivförbunds låneregler för arkivväskor och mappar 
 


Program för lärarstudenter. Foto: Anna Ketola.

Samarbetspartner i studie- och utvecklingsprojekt

Vi hjälper gärna till med planering och genomförande av arkivprojekt, vägleder er till källorna och kan även ta fram studiepaket.

Kontakta vår arkivpedagog

 

Återkoppling och verksamhetsutveckling

Vi är måna om att utveckla och förbättra vår verksamhet och därför är vi intresserade av era åsikter, erfarenheter och önskemål. Det kan röra sig om allt från att kritiskt granska våra program- och temapaket till att medverka och utveckla nya webbaserade läromedel.

Kontakta gärna vår arkivpedagog om ni har idéer som ni vill prova eller genomföra 

 

Avgifter

Skolbarn/ungdomar
Visningar och studiebesök vardagar dagtid kostnadsfritt
Lektioner i arkivförbundets lokaler vardagar dagtid kostnadsfritt
Extern temaverksamhet eller skolbesök vardagar dagtid 600 kr/h
     
Lärare och andra pedagoger
Utbudsträff arrangerad av arkivförbundet vardagar kostnadsfritt
Fortbildning/kurs   avgift


Kostnader för resor och eventuellt material tillkommer.
 

Teckning där en kvinna öppnar en dörr till arkivet

Öppettider och kontakt

Skånes Arkivförbund har öppet för pedagogisk verksamhet helgfria vardagar kl. 08.00-16.00.