Allhelgonaskolan i Lund tidigt 1940-tal. Fotograf okänd. Ur: Allgot B Jönssons privatarkiv
Foto: Allhelgonaskolan i Lund tidigt 1940-tal. Fotograf okänd. Ur: Allgot B Jönssons privatarkiv.

Våra webbläromedel

Som ett komplement till vårt ordinarie pedagogiska utbud med visningar, klassrumsbesök och arkivväskor erbjuder vi här några olika webbläromedel för skolan. De innehåller olika typer av arkivkällor som kan användas direkt i klassrummet. I 2011 års kursplaner för historia framhålls betydelsen av att elever får lära sig att arbeta med verkliga historiska källor och källkritik. Målet med våra webbläromedel är att erbjuda skolan lättillgängliga arkivkällor.

Har du och din klass kanske fått blodad tand av att arbeta med källorna? Har du synpunkter på materialet?  Vill ni veta mer? Du och dina elever kan komma och göra ett studiebesök på Skånes Arkivförbund eller så kan vår arkivpedagog komma ut till er på ett klassrumsbesök.

Tveka inte att Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter!