Elever klass Na 15 från Åbyskolan i Klippan arbetar med "Lokala källor från Skåne". Fotograf Marsanna Petersen
Foto: Elever klass Na 15 från Åbyskolan i Klippan arbetar med "Lokala källor från Skåne". Fotograf Marsanna Petersen

Lokala källor från Skåne – arkivuppgifter för gymnasiet och högstadiet

”Lokala källor från Skåne – arkivuppgifter för gymnasiet och högstadiet” är Skånes Arkivförbunds nya digitala läromedel för skolan.  Urvalet är gjort med tanke på gymnasiet och högstadiet men går så klart även att använda i andra lärandemiljöer såsom till exempel studiecirklar. Målet med "Lokala källor från Skåne" är att erbjuda högstadie- och gymnasieskolan lättlängliga arkivkällor att arbeta med direkt i klassrummet. Läromedlet är tänkt att användas som ett komplement till vårt ordinarie pedagogiska utbud med skolprogram, klassrumsbesök och arkivväskor.

Läromedlet har tagits fram i samarbete med lärare, elever och lokala arkiv. Lärare och elever har varit delaktiga som "dialog-, test- och referenspartners" och läromedlet har en tydlig koppling till läroplanerna, framför allt i historia. Det kan så klart användas till fler ämnen såsom religion, svenska och samhällskunskap. 

Källorna kommer från Skånes Arkivförbunds samlingar och från lokala förenings- och kommunarkiv. De har sin utgångspunkt i demokratiseringsprocessen i Sverige under 1800- och 1900-talet. Källorna är ordnade kommunvis, och till varje källa finns ett studiematerial med frågor som fungerar som en ingång för att ta sig an och fördjupa sig i källorna. Genom att arbeta med källorna får eleverna möjlighet att ta del av lokala källor från sin egen hemkommun och träna sin förmåga att använda och kritiskt granska, tolka och värdera källor. Detta är en förmåga som framhålls såväl i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner.

Så här långt finns det källor till tre kommuner: Klippan, Örkelljunga och Simrishamn.  Målet är att läromedlet på sikt ska inkludera Skånes samtliga kommuner. Är du intresserad av att medverka? Kontakta oss gärna så hör vi av oss!

Utvecklat med hjälp av bidrag från:

Region Skåne logotyp                  Klippans kommun - Logotyp                             Utbildningscentrum Örkelljunga - Logotyp

Region Skåne               Klippans kommun          Utbildningscentrum i Örkelljunga