Självklart, eller? Röster från förr om demokrati

Arkivhandlingarna ger inga direkta svar - men använd dem, låt dem möta dina tankar, låt dem hjälpa dig reflektera och ta ställning! På det sättet tror vi att din förståelse för demokrati blir bättre - vad tror du?

* Demokrati - vad är det?
* Vilka aspekter består demokrati av?
* Är alla för demokrati?
* Är demokrati en självklarhet?
* Vad betyder demokrati för dig?

Dessa och många andra frågor väcks i arkivets webbläromedel: Självklart, eller? Röster från förr om demokrati  

 

Kontakta oss gärna om ni har synpunkter på materialet