Foto: William Andersson

Eslöv

Här finns primärkällor från Eslöv med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning


 

Fredsarbete och mänskliga rättigheter - Eslövs FN-förening

 

Den lokala FN-föreningen i Eslöv grundades 1983. Föreningen startades i syfte att sprida information om FN:s verksamhet, samt att anordna olika fredsaktiviteter i Eslöv.

Här kan du ta del av pressklipp från 1998 och flygblad för medlemsvärvning.

Pressklipp 1998 - Primärkälla och studiematerial

Eslövs FN-förening - Pressklipp från 1998 - Källa                   Eslövs FN-förening - Pressklipp från 1998 - Studiematerial

 

Flygblad för medlemsvärvning u.å. - Primärkälla och studiematerial

Eslövs FN-förening - Flygblad för medlemsvärvning - Källa                   Eslövs FN-förening - Flygblad för medlemsvärvning - Studiematerial

 


 

Rese- och semestermöjligheter för alla - Eslövs Resoklubb

 

Eslövs Resoklubb hade verksamhet mellan åren 1954–1964. Under tio år anordnade klubben samkväm med dans och underhållning samt gemensamma bussturer både inom landet och till utlandet.

Här kan du ta del av klubbens program för 1958 och för våren 1960.

Arrangemang våren 1960 - Primärkälla och studiematerial

Eslövs Resoklubb - Arrangemang våren 1960 - Källa                   Eslövs Resoklubb - Arrangemang våren 1960 - Studiematerial

 

Program 1958 - Primärkälla och studiematerial

Eslövs Resoklubb - Program 1958 - Källa                   Eslövs Resoklubb - Program 1958 - Studiematerial

 


 

Första världskriget och hjälparbete - Svenska Röda korsets Eslövs krets

 

Svenska Röda Korset Eslövs krets bildades 1916.

Här kan du ta del av Svenska Röda Korset Eslövs krets årsredogörelser över år 1916, 1917, 1918, 1919 och 1920. I dessa kan du läsa om kretsen verksamhet under de här åren, år under första världskriget och åren strax därefter.

Årsredogörelser för 1916-1920 års verksamhet - Primärkälla och studiematerial

Svenska Röda Korset Eslövs Krets - Årsredogörelser för 1916-1920 - Källa                   Svenska Röda Korset Eslövs Krets - Årsredogörelser för 1916-1920 - Studiematerial