Foto: William Andersson

Höör

Här finns primärkällor från Höör med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning

 


 

 

Populärvetenskapliga föreläsningar i folkbildningssyfte – Höörs föreläsningsförening

 

Höörs föreläsningsanstalt som numera går under namnet Höörs föreläsningsförening bildades vid ett sammanträde på Höörs Gästgivargård den 14 februari 1896. Höörs föreläsningsförening var med och grundade Höörs folkbibliotek. 

Här kan du ta del av stadgar för Höörs föreläsningsanstalt, år 1913, berättelse om  Höörs föreläsningsanstalt 14/2 1896- 14/2 1936 samt program för Höörs föreläsningsanstalt höstterminen 1942.

Stadgar för Höörs föreläsningsanstalt (tryck år 1913) - Primärkälla och studiematerial

Höörs föreläsningsanstalt - Stadgar 1913 - Källa                   Höörs föreläsningsanstalt - Stadgar 1913 - Studiematerial

 

Höörs föreläsningsanstalt Redogörelse för 14/2 1896- 14/2 1936 - Primärkälla och studiematerial

Höörs föreläsningsanstalt - Redogörelse för 1896-1936 - Källa                   Höörs föreläsningsanstalt - Redogörelse för 1896-1936 - Studiematerial

 

Program för höstterminen 1942 - Primärkälla och studiematerial

Höörs föreläsningsanstalt - Program för höstterminen 1942 - Källa                   Höörs föreläsningsanstalt - Program för höstterminen 1942 - Studiematerial

 


 

 

Rese- och semestermöjligheter för alla - Höörs Resoklubb

 

Höörs Resoklubb hade verksamhet mellan åren 1950–1965. Under femton år anordnade klubben samkväm med dans och underhållning samt bussturer både till gemensamma resor inom landet och till utlandet.

Här kan du ta del av pressklipp från 1961.

Pressklipp 1961

Höörs Resoklubb - Pressklipp 1961 - Källa                   Höörs Resoklubb - Pressklipp 1961 - Studiematerial