Foto: William Andersson

Hörby

Här finns primärkällor från Hörby med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning


 

Folkbildande studiecirklar - Hörby ABF lokalavdelning

 

ABF startade som en del av folkbildningen vilken gav fler möjligheten att studera och utbilda sig, något som tidigare endast var möjligt för några få utvalda. Lokalavdelningar som den i Hörby startade upp i de flesta svenska städer och samhällen.

Här kan du ta del av studieprogrammet för ht 1950-vt 1951 och redogörelseför 25-årigt studiearbete i Hörby.

Studieprogram ht 1950-vt 1951 och redogörelse för 25-årigt studiearbete i Hörby - Primärkälla och studiematerial (Källan är uppdelad i två filer)

Hörby ABF lokalavdelning - Studieprogram ht1950-vt1951 och redogörelse för 25-årigt studiearbete i Hörby - Källa del 1                  Hörby ABF lokalavdelning - Studieprogram ht1950-vt1951 och redogörelse för 25-årigt studiearbete i Hörby - Källa del 2                  Hörby ABF lokalavdelning - Studieprogram ht1950-vt1951 och redogörelse för 25-årigt studiearbete i Hörby - Studiematerial

 


 

Folkbibliotekens betydelse - Studiebiblioteket 1835 Enighet av NTO:s Studieförbund i Södra Rörum

 

Nykterhetsföreningarna kom till Sverige under 1800-talet, en tid då en stor alkoholkonsumtion bland folket ledde till fattigdom, sjukdomar, kriminalitet och stora samhällskostnader. Nykterhetsföreningarna blev också en samlingspunkt för kultur och nöje. Där fanns bibliotek, studiecirklar och diskussionsklubbar. Studiebiblioteket 1835 av NTO:s Studieförbund i Södra Rörum startade sin verksamhet 1929.

Här kan du ta del av ett utdrag ur handboken ”Bibliotek deras betydelse och skötsel en handbok för mindre bibliotek” från 1931 och en redogörelse för Studiebiblioteket 1835 av NTO:s Studieförbund i Södra Rörum kalenderåret 1935.

Bibliotek deras betydelse och skötsel en handbok för mindre bibliotek, 1931 - Källa och studiematerial

Studiebiblioteket 1835 - Bibliotek deras betydelse och skötsel en handbok för mindre bibliotek, 1931 - Källa                   Studiebiblioteket 1835 - Bibliotek deras betydelse och skötsel en handbok för mindre bibliotek, 1931 - Studiematerial

 

Redogörelse för kalenderåret 1935 - Källa och studiematerial

Studiebiblioteket 1835 - Redogörelse för 1935 - Källa                   Studiebiblioteket 1835 - Redogörelse för 1935 - Studiematerial