Foto från Klippans kommun
Foto: Klippans kommun

Klippan

Här finns primärkällor från Klippan med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Materialet är framtaget i samarbete med lärare och elever på gymnasieskolan Åbyskolan och högstadiet på Ljungbyhedskolan.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning


 

Folkbildande studiecirklar - ABF Lokalavdelning i Klippan

 

Både programbladet för verksamheten 1930 och verksamhetsberättelsen för åren 1946-1947 är verkligen skapelser av sin tid vilket ger en inblick i just den tiden och kan ge intressanta jämförelser mellan då och nu.

 

Programblad 1930 - Primärkälla och studiematerial                                   

Primärkälla - ABF Programblad 1930                   Studiematerial - ABF Program 1930     

                         

Verksamhetsberättelse 1946-1947 - Primärkälla och studiematerial

Primärkälla - ABF Verksamhetsberättelse 1946-47                   Studiematerial - ABF Verksamhetsberättelse 1946-47

 


 

Guds rike och Jesu dödsåminnelse - Friförsamlingar i Klippan

 

Från de friförsamlingar som fanns i Klippan kan du här bland annat ta del av de stadgar som församlingarna satte upp som regler och vad de tyckte var viktigt. Du kan också öva dig på att läsa handskrivna dokument från över 100 år tillbaka i tiden.

 

Klippans Friförsamling

Här kan du titta närmre på två olika dokument från tiden då församlingen bildades och de människor som var aktiva i den.

Konstituerande protokoll 1909 - Primärkälla, renskrift och studiematerial

Primärkälla - Klippans Friförsamling Konstituerande protokoll 1909                   Renskrift - Klippans Friförsamling Konstituerande protokoll 1909                   Studiematerial - Klippans Friförsamling Konstituerande protokoll 1909

Förslag till stadgar 1912 - Primärkälla, renskrift och studiematerial

Primärkälla - Klippans friförsamlings förslag till stadgar 1912                   Renskrift - Klippans friförsamlings förslag till stadgar 1912                   Studiematerial - Friförsamlingen i Klippan Förslag till stadgar 1912

 

Vedby missionsförening

Här kan du titta närmre på två olika dokument från tiden då församlingen bildades och de människor som var aktiva i den.

Stadgar 1954 - Primärkälla och studiematerial

Primärkälla - Vedby missionsförenings stadgar 1954                   Studiematerial - Vedby missionsförenings stadgar 1954

 


 

Svenska Bokbindareförbundets avd. 613 i Kvidinge

 

Här kan du läsa om hur en viss M. Lindahl reser till Kvidinge vid upprepade tillfällen för att få en grupp människor att bilda en förening. Du kan också läsa det första protokollet från när föreningen verkligen bildades.

Konstituerande protokoll 1908 - Primärkälla, renskrift och studiematerial

Primärkälla - Svenska bokbindareförbundet avd. 613 i Kvidinges konstituerande protokoll 1908                   Renskrift - Svenska bokbindareförbundet avd. 613 i Kvidinges konstituerande protokoll 1908                   Studiematerial - Svenska bokbindareförbundet avd. 613 i Kvidinges konstituerande protokoll 1908

Skrivelser 1907 - Primärkälla, renskrift och studiematerial

Primärkälla - Svenska bokbindareförbundet avd. 613 i Kvidinge skrivelser 1907                   Renskrift - Svenska bokbindareförbundet avd. 613 i Kvidinge skrivelser 1907                   Studiematerial - Svenska bokbindareförbundet avd. 613 i Kvidinge skrivelser 1907