Foto från Simrishamns kommun

Foto: Simrishamns kommun

Simrishamn

Här finns primärkällor från Simrishamn med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Materialet är framtaget i samarbete med Korsavadsskolan och Sirmirshamns kommunarkiv.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning

 


 

Danska flyktingar på Löderups strandbad – Rädda Barnens lokalförening i Simrishamn

 

I det material som du hittar här finns brev som berättar om det engagemang som föreningens första ordförande hade. Via breven får vi en inblick i den hjälp som flyktingarna fick men också i den situation som Europa befann sig i.

Handlingar från Greta Ehrnberg                           

Brev 1, 18 december 1943 och Brev 2, 4 januari 1944 - Primärkällor, renskrifter och studiematerial

 

Primärkälla - Rädda barnens lokalförening i Simrishamn - Brev 1 från Greta Ehrnberg 18 december 1943                   Renskrift - Rädda barnens lokalförening i Simrishamn - Brev 1 från Greta Ehrnberg 18 december 1943                       

Primärkälla - Rädda barnens lokalförening i Simrishamn - Brev 2 från Greta Ehrnberg 4 januari 1944                   Renskrift - Rädda barnens lokalförening i Simrishamn - Brev 2 från Greta Ehrnberg 4 januari 1944                   Studiematerial - Rädda barnens lokalförening i Simrishamn - Brev från Greta Ehrnberg

 


 

Ansökan till Sveriges Storloge – Logen 5227 Waldemar Hammenhög av IOGT

 

Ansökan ger en intressant jämförelse mellan nu och då genom att titta på de medlemmar som skrev in sig.  Du kan också genom att läsa stadgarna se exempel på det svenska föreningslivets uppbyggnad och demokratiska struktur.

Ansökan om inrättande av loge 1939 - Primärkälla och studiematerial

Primärkälla - Logen 5227 Waldemar Hammenhög av IOGT - Ansökan om inrättande av loge 1939                   Studiematerial - Logen 5227 Waldemar Hammenhög av IOGT - Ansökan om inrättande av loge 1939

 


 

Valstrider och politisk rörelse i Gärsnäs – Gärsnäs Socialdemokratiska förening

 

Protokollet säger mycket om det politiska klimatet som rådde vid 1928 års riksdagsval. Dokumentet ger också en förståelse för föreningens uppfinningsrika arbete för att valet skulle bli mer demokratiskt.

Protokoll 16 december 1928 - Primärkälla och studiematerial

Primärkälla - Gärsnäs Socialdemokratiska förening - Protokoll 16 december 1928                   Renskrift - Gärsnäs Socialdemokratiska förening - Protokoll 16 december 1928                   Studiematerial - Gärsnäs Socialdemokratiska förening - Protokoll 16 december 1928