Foto: Svaneholms slott 2020, William Andersson

Skurup

Här finns primärkällor från Skurup med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Materialet är framtaget i samarbete med lärare och elever på Alléskolan, Skurups kommunarkiv och Landsarkivet i Lund.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning

 


 

Skurups Folkets parkförening och Skurups Allehanda

 

Folkets park i Skurup invigdes 1906. Tidningen Skurups Allehanda var Skurups Folkets parks tidning. Läs i en av tidningarna från 1922 och ta del av nyheter och annonser som kan berätta lite om hur det var i Skurup på 1920-talet.

Skurups Allehanda 1922 - Primärkälla och studiematerial                          

Skurups Allehanda 1922 - Primärkälla                   Skurups Allehanda 1922 - Studiematerial

 


 

Svaneholms folkskolor 

 

Rutger Macklean, godsherre på Svaneholm 1782–1816 genomförde förutom enskiftet även andra förändringar på Svaneholms gods som växelbruk mellan olika grödor, att bönderna fick börja betala arrende med pengar istället för med dagsverken och folkskolor åt barnen. Rutger Macklean grundade två skolor, en i Skurups by 1793 och en i Sandåkra by 1795. 

Här kan du ta del av utdrag ur examens- och betygskatalogen från Svaneholms folkskolor. Det är två dokument: Ett med betyg och ett med närvaro.

Utdrag ur examens- och betygskatalog från Svaneholms folkskolor – primärkällor och studiematerial

Examens- och betygskatalog från Svaneholms folkskolor - Primärkälla                   Examens- och betygskatalog från Svaneholms folkskolor - Arbetsmaterial

 


 

Svaneholms godsarkiv

 

Svaneholms slott ligger i Skurups kommun. Riksrådet Mourids Jespersen Sparre (död 1534) lät omkring 1530 på en holme i Svanesjön uppföra två tegellängor med trappgavlar. Kort därefter utbyggdes anläggningen till en fyrlängad renässansborg, vars östra länga vid 1600-talets slut förvandlades till ett barockpalats av Axel Erik Gyllenstierna (1678–1751). Svaneholm ägdes 1782–1816 av Rutger Macklean. Macklean genomförde förutom enskiftet även andra förändringar på Svaneholms gods som växelbruk mellan olika grödor, att bönderna fick börja betala arrende med pengar istället för med dagsverken och folkskolor åt barnen.

Från Svaneholms gods arkiv får du ta del av fyra olika handlingar. De två första är från Rutger Mackleans tid och de två andra är efter hans tid.

Folknummer uti Skurups sockens och församling 1785-1798

Folknummer uti Skurups sockens och församling 1785-1798 - Primärkälla                   Folknummer uti Skurups sockens och församling 1785-1798 - Arbetsmaterial

Skogshemmans och dagsvärkstorp ägor under Sätesgården Svaneholm år 1792

Skogshemmans och dagsvärkstorp ägor under Sätesgården Svaneholm år 1792 - Primärkälla                   Skogshemmans och dagsvärkstorp ägor under Sätesgården Svaneholm år 1792 - Arbetsmaterial

Utdrag ur Kassabok 1862–1864 – primärkälla och studiematerial

Utdrag ur Svaneholms gods Kassabok 1862–1864 – primärkälla                   Utdrag ur Svaneholms gods Kassabok 1862–1864 – arbetsmaterial

Utdrag ur Inventariebok 1902–1914 – primärkälla och studiematerial

Utdrag ur Inventariebok 1902–1914 – primärkälla del 1                   Utdrag ur Inventariebok 1902–1914 – primärkälla del 2                   Utdrag ur Inventariebok 1902–1914 – Arbetsmaterial