Foto: William Andersson

Svedala

Här finns primärkällor från Svedala med tillhörande studieuppgifter. Du kan klicka på länkarna till källmaterial och till de tillhörande instuderingsuppgifterna.

Som komplement till nedanstående studieuppgifter finns det ytterligare källkritiska frågor i vår lärarhandledning som går att hitta här: Lärarhandledning

 


 

Ett bolag bildas - Svedala handels- och bageriaktiebolag

 

Svedala Handels & Bageri AB grundades i slutet av 1800-talet som huvudsakligen bageri med brödleverans till hela Svedalas omnejd. Aktiebolaget blev senare en Konsumentförening och så småningom en Konsumbutik i Svedala.

Här kan du ta del av ett protokoll från den 19 mars 1895 då bolaget bildades.

Protokoll 19 mars 1895 - Primärkälla och studiematerial

Svedala handels- och bageriaktiebolag Protokoll 19 mars 1895 - Källa                   Svedala handels- och bageriaktiebolag Protokoll 19 mars 1895 - Studiematerial

 


 

Att sköta en klubb - Svedala brevduveklubb

 

Svedala brevduveklubb bildades den 4/8 1950. Föreningen anslöt sig till Svenska brevduveförbundet. Svenska Brevduveförbundet bildades 1917 av Oscar Gyllenhammar i Göteborg och är en sammanslutning av samtliga brevduveföreningar i Sverige. Redan samma år 1917 började tidskriften "Svenska Brevduveförbundets Tidskrift för brevduvesport" ges ut.

Här kan du ta del av artikeln ”Att sköta en klubb” från Svenska Brevduveförbundets Tidskrift för brevduvesport.

Att sköta en klubb - Primärkälla och studiematerial

Svedala brevduveklubb Att sköta en klubb - Källa                   Svedala brevduveklubb Att sköta en klubb - Studiematerial

 


 

Folkbildande studiecirklar - Svedala lokalavdelning av ABF

 

ABF startade som en del av folkbildningen vilken gav fler möjligheten att studera och utbilda sig, något som tidigare endast var möjligt för några få utvalda. Lokalavdelningar som den i Svedala startade upp i de flesta svenska städer och samhällen.

Här kan du ta del av en berättelse över ABF:s lokalavdelning i Svedala verksamhet 1 maj 1947- 30 april 1948.

Berättelse över ABF:s lokalavdelning i Svedala verksamhet 1 maj 1947- 30 april 1948 - Primärkälla och studiematerial

Berättelse över ABF:s lokalavdelning i Svedala verksamhet 1 maj 1947- 30 april 1948 - Källa                   Berättelse över ABF:s lokalavdelning i Svedala verksamhet 1 maj 1947- 30 april 1948 - Studiematerial